Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, november 03, 2013

Mabthera

Här är en länk till MS sällskapets information om Mabthera.
Det finns också en sammanfattande studie om Mabthera. Intressant är det att det tycks ha effekt vid progressiv Ms ( hos en undergrupp under 50 år) dessutom finns det i undersökningen en effekt även på hela gruppen primär progressiv MS, men där var effekten inte statistiskt signifikant ( p var o,14- dvs sannolikheten att detta skulle vara en slump är cirka 1 på 8). Observera studierna som ingår är små men en betecknas som fas II-III - där fas III är den fas som används för bedömning om medlet skall godkännas för behandling av läkemedelsverk i olika länder.
Effekten på skov är också anmärkningsvärd samt de positiva effekter man ser på magnetkamerafynd.

Biverkningar: där fanns en del biverkningar men det tolererades ganska väl. Mabhera har getts till 180000 personer av vilka många har reumatoid artrit (RA) och det finns sex fall av PML, dvs ett fall på 30 000, dvs i det närmaste obefintligt i de fall där det gäller RA.

Här är en presentation av Perrone som går fjärde året på läkarutbildningen och har gjort denna studie:
Presentationen gjordes på denna kongress.
  Han säger att för patienter med sekundär progressiv MSfinns få behandlingsalternativ. Den enda godkända behandling för sekundär progressiv MS är Novantrone i USA.
Fas I och II-studier har visat god säkerhet rituximab vid skovvis förlöpande MS
 Perrone har granskat  25 patienter vid University of Massachusetts Multiple Sclerosis Center med sekundär progressiv MS som behandlats med rituximab under 2 år. Utfallet blev att de antingen stabiliserades eller förbättrades i 84% av fallen.
Fyra patienter (16%) svarade inte på rituximab och deras sjukdom fortsätter att utvecklas.
Perrone och kollegor har använt EDSS skala, 25-fots gångtest, och nio-håls motorik test ( se youtube) hos 30 patienter som stod på rituximab terapi för 2 år
 Nine hole peg

. Det var 13 män och 17 kvinnor, medelålder 56 år, med en genomsnittlig sjukdomstid på 12 år. Fem patienterblev senare uteslutna.
Forskarna fick tillgång till data från 2 år innan rituximabterapi att fastställa graden av progression, och de erhållna poängen ett (1) år innan behandling användes  för utgångspunkt (baseline). Studien hade inga kontrollgrupper.
Resultaten visade att 2 år innan rituximabterapi fanns statistiskt signifikanta ökningar i EDSS-poäng (0,5 poäng per år, p = 0,02), rapporterade Mr Perrone och hans kollegor. Efter behandlingen började, det fanns inga signifikanta skillnader i jämförelse med baslinjevärdena hos majoriteten av patienterna (mindre än 0,1-procentenheter mellan första och andra behandlingscykeln, och 0,05-punkts ökning mellan andra och tredje behandlingscykel) ,vilket tyder på att patienterna  stabiliserats med denna behandling. Behandlingscyklerna var 6 månaders mellanrum.
Man tittade också på utvecklingen utifrån EDSS-poäng. Efter två (2) år var 12 patienter (48%) stabila och hade ingen förändring av EDSS poäng, 9 patienter (36%) visade signifikant förbättring i EDSS-poäng, och hos fyra patienter (16%), fortsatte sjukdomen att utvecklas.
Man fann också att patienter med större handikapp( högre initiala EDSS-poäng )   tycktes  stabiliseras i högre grad efter behandling, medan patienter med initialt lägre EDSS-poäng var mer benägna att uppvisa en betydande förändring i EDSS.( Något som kanske visar att det är få patienter och att slumpen spela in  men kanske är det också så att progressionen går snabbast i början  och sedan mattas av.  Min kommentar). Hur som helst vid RA har medlet en god effekt och det tycks också vara så vid MS.
Det finns ett medel med liknande verkningsmekanism Ocrelizumab som det finns mer forskning kring avseende MS. Det är nog så att det inte finns så mycket pengar att tjäna på rituximab- medlet har varit så länge på marknaden och den goda sidan av det är att det är  just denna marknadskonkurrens som gjort att det kommit nya medel. Läkemedelsbranschen är en ganska utsatt bransch och det kommer totalt ganska få nya medel har jag förstått. Det är oerhört dyrt att få fram nya medel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar