Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, november 05, 2013

Svensk studie tyder på att fet fisk förebygger MS

Vid Karolinska har forskaren Bäärnhielm m fl gjort en studie där man undersökt om fiskkonsumtion påverkar risken för MS. Bakomliggande teori var att D-vitamin har visat sig förebygga MS. Man skriver att fet fisk är största dietkällan avseende D-vitamin. Frågan var nu huruvida konsumtion av fet fisk ( som alltså innehåller D-vitamin) skulle förebygga MS. Studien är en case-control studie (En grupp individer med sjukdom identifieras och deras exposition jämförs med en kontrollgrupp. Man letar efter samband mellan exposition och sjukdom. Fall-kontroll studier kan göras matchade eller omatchade. I fall-kontrollstudier utgår man från en grupp av individer med en speciell sjukdom och letar efter samband med exposition.). Här jämfördes 1879 fall av MS med 4135 kontrollpersoner.
Personer med hög konsumtion av fet fisk jämfördes med de med låg konsumtion och man tittade på utfallet beträffande MS. Man fann ett samband mellan hög konsumtion av fet fisk och minskad  risk för MS. För mager fisk fann man inget sådant samband. Till fet fisk hör lax och sill.
Är det omega-3 fettsyrorna i fet fisk eller D-vitaminet som avspeglar sig i detta resultat?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar