Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, december 10, 2014

Om man frågar sig om man skall satsa på kost eller mediciner kanske den här studien säga något?

Om man väljer en speciell kost för en sjukdom brukar detta räknas till komplementär terapi eller alternativ terapi. Sjukdomar som reumatoid artrit, tarmsjukdomar, MS hör till de sjukdomar där patienter ibland provar detta. Man kallar det alternativ terapi när man väljer bort den vetenskapligt baserade medicinska behandlingen och komplementär när man exempelvis använder diet som ett tillägg till utprövade mediciner och annan beprövad verksamhet.
Studie 1.Jag har i en uppläsning ur Att ta åran i egna händer relaterat en svensk doktorsavhandling som hette Life style matters, där doktoranden Anne-Marie Wesley fann att fet fisk ett visst antal gånger i veckan minskade risken att utveckla rheumatoid artrit. Dock fann hon inte att omega -3 tillskott hade någon sådan effekt.
Studie 2 En större undersökning (metaanalys) rapporterades 2007. I den gick man igenom sjutton olika studier där man studerat patienter med reumatoid artrit, med ledsmärta somm följd av IBD ( inflammatory bowel disease/ Crohns sjukdom, ulcerös colit el ospecificerad colit) eller som följd av dysmenorre dvs smärtsamma menstruationer av olika orsaker.
Man mätte på följande sätt ledsmärta-1 patientens värdering av smärtan, 2 läkarens värdering av smärtan, 3 hur lång tid fanns morgonstelhet, 4 antal smärtande eller ömma leder, 4 Ritchie articular index ( bedömning av ledömhet då man trycker på ett visst sätt) 5 konsumtion av antiinflammatoriska mediciner ( ej kortison).
Vad man undersökte var huruvida tillskott av omega 3 påverkade smärtan. Man fann att patienterna efter 3-4 månader rapporterade mindre smärta och mindre morgonstelhet, färre smärtande eller ömma leder och mindre konsumtion av antiinflammatoriska medel. Man fann inte mindre uppskattat smärta av läkare, och Ritchies index påverkades inte. Som sammanfattning av studien skrev forskarna att omega-3 är ett attraktivt tillägg för behandling av ledsmärta vid reumatoid artrit, IBD och dysmenorre
Studie 3. Australiska forskare undersökte effekten av fiskolja på patienter med reumatoid artrit i denna studie. Det handlar om patienter med nyligen diagnosticerad RA som fick en vanlig behandling som initialt innebar DMARD, dvs läkemedel som lindrar symtomen och de skadliga effekterna av sjukdomen sådana är auranofin (oralt guld), azatioprin, ciklosporin, penicillamin, hydroxyklorokin, leflunomid, metotrexat, mykofenolatmofetil (MMF), natriumaurotiomalat, och sulfasalazin.
Man gav en grupp omega-3 i tillskott och en kontrollgrupp fick inte detta. Efter ett år tittade man på i hur många fall terapin inte var tillfredsställande dvs uppfyllde målet att ta bort patientens symtom på sjukdomen ( så kallad remissionsbehandling). Man fann där att 10.5 procent av gruppen som fick omega 3 inte uppfyllde detta mål medan i gruppen utan omega-3 var det hela 32,1 procent som ej uppfyllde målet med behandlingen. Studien visar alltså att omega 3 tycks ha en viss effekt vid reumatoid artit och kan öka effekten av den konventionella behandlingen.
Hur skulle omega-3 kunna verka vid RA men också vid andra inflammatoriska sjukdomar?
Man tror att omega-3 kan blockera bildningen av prostaglandin E2, leukotrien B4 samt de proinflammatoriska omega-6 eicosanoiderna. Om du vill läsa vad jag skrivit om detta tidigare finns det bl a här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar