Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, december 21, 2010

The MS RECOVERY DIET


Med tanke på att jag inte skriver så mycket på bloggen just nu, så önskar jag alla läsare en
 God Jul
Håller just nu att läsa boken The MS Recovery Diet av Ann D Sawyer och Judith E Bachrat. Kosten är mycket baserad på Embry's tankar om diet och MS.

Embry är en man, forskare ej inom medicin, vars son fick MS då han var i tonåren, varefter Embry satte igång med att läsa allt vad han kunde finna om MS. Han kom fram till att MS-patienter reagerar på vissa beståndsdelar i födan. Han förordar att man skall testa sig och se om man är allergisk mot viss föda och han rekommenderar också något som han kallar BBD-best bet diet- i analog till bästa tipset vid vadslagning= best bet är detta menar han det bästa man kan satsa på om man har MS. Han rekommenderar vilket man också gör i den aktuella boken att göra en blodtest för att se vad man har antikroppar mot. Detta är rätt kontroversiellt ur den synpunkten eftersom sådana test egentligen bara tyder på att man varit kontakt med ämnet i fråga, för att man skall säga att man reagerar allergiskt behövs ytterligare saker. Vid glutenintolerans i tarm skall man exempelvis kunna visa att det finns förändringar i tarm typiska för just detta.

Jag var således lätt skeptisk redan när jag köpte boken och blev inte mindre skeptisk av när jag läste exempelvis beskrivningen av MS i boken. Beskrivningen är i och för sig inte fel om man säger att teorierna finns om att MS sjukdomen ser ut på detta sätt som beskrivs men jag tycker man uttalar sig tvärsäkert om MS natur och utveckling. Jag menar så mycket vet vi faktiskt inte än som att säga hur den utvecklar sig från den första påverkan i myelinet( i vita substansen) till skadorna i den gråa substansen, själva nervvävnaden. Och själva titeln lovar mycket- The MS recovery diet. Take control of your health , change what you eat, and Live Symtom-Free. Också detta får mig att vara skeptisk.

Swank
Men när jag läser boken tycker jag faktiskt att den är rätt bra. Den beskriver dels de båda författarnas sjukhistoria och liv och hur de förbättras med den här dieten. Grunden till dieten är i själva verket Swanks mättat fett reducerade kost och en kombination med paleolitisk kost.
Stenåldersdiet
Den paleolitiska kosten bygger på teorin att våra arvsanlag tar lång tid på sig att utvecklas till förändringar i vårt leverne. Det tar många generationer innan människan och andra varelser ändras till ändrade betingelser. Med det perspektivet förstår man att vi under de 10000 år vi har varit bönder inte hunnit att förändras till att tåla gluten i sädesslag, mjölk både mjölksocker och mjölkprotein från kor. Vi nordbor kanske förövrigt inte har varit bönder mer än 1500 år. Så med denna recovery diet rekommenderas att man inte skall äta rött kött med mycket mättade fetter, från tama djur- vilt går bra- inte äta eller dricka mjölprodukter och inte äta gluten. För en del är detta tillräckligt säger författarna, men för andra måste man finna ut ytterligare saker man inte tål. Ann D Sawyer är känslig för äggvita och märkte en stor förändring då hon uteslöt ägg. Det finns ytterligare saker: man nämnes bland annat legumes, med vilket man menar ärt och bönväxter. Till detta hör soya. En sak som jag tycker är bra med boken är rekommendationen att man skall pröva sig fram. Man kan gå två vägar. Antingen utesluta väldigt mycket mjölprodukter, mättade fetter, gluten , ägg, legumes mm eller man kan gå andra vägen och utesluta en sak i taget och se om det blir någon förbättring. Jag tycker om själva idén att man skall göra så; det är i själva verket en etablerad väg att gå om man vill ta reda på något man är allergisk mot. Någonstans läste jag också att det kan vara bra att föra dietdagbok för att se hur man ätit och jämföra med symtomen. Om man bortser från de tvärsäkra uttalandena tycker jag boken ger en bra beskrivning om hur diet kanske hjälper. Jag har också varit inne på nätsidan The Recovery Diet som drivs av Ann D Sawyer och jag får också där en känsla att det inte rör sig om någon fanatism eller falserier. Ann Sawyer säger där att dieten hjälper inte alla. Det var också vad man fann i Jelineks undersökning att alla blev inte bättre av dieten. Ann Sawyer skriver också en hel del om placeboeffekten och verkar vara öppen för att en hel del kan vara placeboeffekter, men samtidigt när man läser om författarnas historier och även de personer man intervjuat och skriver är det inte rimligt att det är placeboeffekter som sitter i i många år. En annan felkälla som man inte diskuterar så mycket är sjukdomen MS inneboende natur: den kan växla mycket. Man kan vara mycket dålig och sedan bli betydligt bättre. I den situationen är jag själv, och det innebär att man inte kan säga utifrån ett fall att detta är något som påverkar MS i god riktning. Men när man läser flera fall som i boken och med den koppling till kostförändringar då är man benägen att tro att det ligger något i det.
Så till den forskning som finns bland annat Swanks forskning som pågick över 30 år, de mindre studier som gjorts och nu Jelineks uppföljning av de fall som varit på retreat där man såg genomsnittliga förbättringar på cirka 13-17 procent både psykiskt och fysiskt efter 3 år, till detta får man också lägga det arbete som lagts ned på den här boken med djupintervjuer och litteraturstudier i vågskålen där man skall avgöra om kost är av vikt eller inte.

Sedan kanske sunda förnuftet också säger att kost faktiskt spelar roll. Till och med Fredrik Nyström ( tror jag han heter) medicinprofessorn som LCHF förespråkarna lutar sig mot säger att man blir vad man äter. För övrigt hör raffinerat socker också till det man bör undvika enligt boken.

Boken talar också en hel del om att den fysiska träningen är viktig men också om att den mentala delen av oss har stor betydelse. Våra attityder och liknande. Stress. Hur har vi det i julen? Skall den bli en lisa eller är det en tung tegelsten i ohälsans ryggsäck?

Jag fortsätter och tror att diet hjälper
Jag skulle vilja säga så här: Om det här kan hjälpa mig att kontrollera min sjukdom är jag beredd att fortsätta med dieten. Jag tycker jag förbättrats en hel del under de senaste fyra åren. Men det finns en del kvar och min mage fungerar inte helt perfekt. Jag skall undersöka om det är något jag inte tål. Just nu håller jag uppe med äggvita. Sedan skall jag bland annat prova lök.

Erfarenhetsutbyte om kost

En till person här i Puerto håller samma diet men äter gluten. Hon har gjort så i över 30 år och är säker på att det fungerar. Jag har lite funderingar på att de som håller diet kanske skulle träffas och utbyta erfarenheter eller starta ett speciellt forum just om kost.


Vill du som har MS ge dig själv en julklapp, då tycker jag du skall läsa antingen Jelineks ny bok eller  Best Bet Diet. Ett annat sätt är att gå in på respektive sajter. Vill du läsa det på svenska använd google översättning. Jag   har redan Jelineks sajt i marginalen och lägger in The recovery diet nu. Om du inte vet        hur du skall få google översättning: sök på google med orden recovery diet  eller Jelineks " Overcoming multiple scleros"  frågar man i resultaten om man vill ha sidan översatt. Exempel Recovery Diet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar