Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, december 15, 2010

Plåster mot MS?

MS en autoimmun sjukdom
Myelinet är den vävnad som omger nervutskotten ifrån nervcellerna I hjärnan (axonen). Det består till en stor del av fett men där finns också protein. Det är på proteiner som kroppens immunförsvar känner igen ämnen som antingen varande från den egna kroppen eller som främmande ämnen som kommer utifrån. En del av dessa ämnen skall immunförsvaret också tolerera och det är ganska sofistikerade mekanismer. Det vi äter skall vi till exempel inte reagera mot, exempelvis skall vi kunna tolerera gluten när vi äter bröd baserat på vete och andra mjölsorter som innehåller gluten.
Den autoimmuna teorin innebär att immunförsvarets celler angriper de egna cellerna i kroppen.Glutenintolerans i sig är en autoimmun sjukdom.. Vid MS är en man mycket inne på att immunförsvaret reagerar på och angriper myelinet och de delar av det som är proteiner antas vara det som känns igen som kroppsfrämmande, som ett antigen som ger upphov till en immunförsvarsreaktion.

Att skapa tolerans mot myelinet hos MS sjuka
Tidigare har man gjort försök med att försöka skapa tolerans för olika delar av de protein som finns I myelin genom att ge det i bland annat injektioner. Om jag minns rätt ( jag kan ha fel här) så kommer bland annat Copaxone utifrån aminosyror som finns i myelinet och man utarbetade det för beståndsdelarna i Copaxone för att framkalla en sjukdom, en inflammation i hjärnan hos djur som skulle likna MS; men sedan visade sig det i stället skydda mot att denna inflammation inträffade och på så sätt började man undersöka om det kunde vara profylaktiskt mot MS skov, som en bromsmedicin. ( jag reserverar mig här för att jag minns riktigt och jag kontrollerar det inte nu).

Myelinproteiner i plåster för att göra myelinet “kroppseget” igen.
Emellertid har polska forskare börjat att använda ett antal proteiner från myelin i ett
plåster. Tanken är att dessa proteiner i plåstret skall skapa tolerans för kroppens eget myelin och på så sätt lära om immunsystemet till att tolerera myelinet. Tidigare har man bara använt ett protein i taget men nu gör man alltså försök med ett flertal proteiner från myelin som anbringas via ett plåster. Tanken är att man skall täcka upp flera tänkbara vägar där autoimmuna reaktioner sker mot myelinet genom att ge flera.

Färre biverkningar?
Det andra nya med detta är att ge det via plåster och det kan ju möjligen ge färre biverkningar. Men helt säker på detta kan man nog inte vara heller.

Första resultaten hoppfulla men långt kvar.
Dessa plåster byttes först varje vecka och sedan per månad. I jämförelse med de som fick placeboplåster visade det sig att de som fick den äkta varan fick en god antiinflammatorisk immunreaktion som skulle kunna tänkas påverka progressen av MS gynnsamt. Detta kommer att presenteras senare. Finns skäl att påminna om att från man börjar att forska om ett ämne till det blir medicin tar det femton år. Här är man inne på fas I undersökningar, vilket innebär att det kanske är cirka fem år kvar innan det eventuellt kan bli något av detta. Sedan får man lägga till extra år för administration etcetera.

Rekommenderar George Jelineks sajt om man vill få perspektiv på forskningsresultat
Det hela läser jag om på George Jelineks sajt Overcoming Multiple Sclerosis'. Länk finns i marginalen. Det finns också ett pdf dokument, där bland annat MS forskaren vid Stanford, Lawrence Steinmann beskriver det hela, vilket ger det hela en viss tyngd. Lawrence Steinmann är en av de mest kända MS forskarna.
Överhuvudtaget rekommenderar jag George Jelineks sajt inte bara om man är intresserad av friskvård vid MS ( kost, träning, stresshantering, kropp och själsfrågor) utan också om man vill ta del av ny forskning om MS och därmed relaterat och samtidigt få en etablerad forskares syn på det hela. Det finns bland annat en länk till ett anförande om forskning om läkemedel och beroendet av läkemedelsindustrin som är mycket intressant. Det skrivs ju ofta om detta men det är i mitt tycke ofta obalanserat, bara för att ett läkemedelsföretag forskat om det är det något galet, då är forskarna köpta etcetera. Förvisso spelar sådana saker in men frågan är hur mycket mindre styrt det är då det är politiker som styr. Hur forskningen såg ut under Stalin det vet vi. Hur forskningen skulle se ut under landstingsstyrning är man också lite undrande inför. Just nu skall det vara genusperspektiv på allt, eller diskrimineringsperspektiv. Detta är givetvis helt riktigt men det som är viktigt och riktigt i sig kan gå överstyr även i landet lagom. Om man vill ta del av läkemedelsforskning och läkemedelsindustrin ur George Jelineks synvinkel kan man göra det via hans sajt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar