Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, september 08, 2011

Masitinib- medel mot progressiv MS


Fas III studie avseende medicin mot primär progressiv MS och sekundärt progressiv MS utan skov.
Studien skall omfatta 450 personer från 60 olika centra runtom i världen varav 2/3 skall få verksamt medel och 1/3 placebo.
Man skall mäta hur stor del av patienterna som förbättrat sina prestationer med minst 100 procent på ett test som kallas MSFC. Testet har tre delar
  1. Man skall gå 25 fot på tid.
  2. Man skall utföra niohålspinntest. Det skall göras två gånger med den dominanta handen och sedan två gånger med den icke dominanta.
  3. Tredje delen av testet är ett kognitivt test .Man får lyssna på en serie av ensiffriga tal som presenteras i en takt av ett tal var 3 sekund. Man skall lyssna på de två första siffrorna, lägga ihop dem, och berätta svaret. Vid nästa
    nummer, lägga till det som hörts på bandet precis innan det. Sedan fortsätta att lägga ihop varje nummer med varje föregående.

Undersökningen pågår i 96 veckor dvs inte fullt två år.
Medlet som testas heter masitinib och chefsforskaren är Patrick Vermersch, Lille i Frankrike. Han beskriver masitinib, det är en hämmare av vissa enzym som aktiverar de vita blodcellerna som kallas mastceller som man funnit har en roll i den inflammatoriska processen vid MS. Denna funktion att blockera mastceller är unik för masitinib. Det har undersökts i en fas 2 studie bestående av trettio patienter. 30 procent av dessa svarade på behandlingen mot noll procent för de som fick placebo.
Masitinib har en svag immunnedsättande effekt säger professor Olivier vid det vetenskapliga rådet vid företaget i fråga. Det minskar antalet lymfocyter som som infiltrerar kommer in i hjärnan och förbygger lesioner. Eftersom det verkar mot mastcellerna specifikt tror man inte att det är lika toxiskt som Novatrone som kan påverka flera celler och som i bland används vid progressiv MS, man tror heller inte att det är risk för opportunistiska infektioner.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar