Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, september 29, 2011

Arv och miljö

Läs  om att mat vi äter kan påverka  hur våra arvsanlag uttrycks. När vi äter växter får vi därmed i oss en sorts RNA, mi RNA som binds till vårt eget RNA och på det sättet reglerar vilka proteiner som kommer  tillverkas i kroppen. Kanske är det inte bara nutrienterna som vi påverkas av då vi äter de grönsaker och frukter som enligt i stort sett all forskning är så viktiga för en god hälsa. jag läser det på bloggen Hjärnfysik- en blogg om hjärnan och löpning.
När jag läste boken Blue Zones och hörde på Buettner föredrag på Ted Talks handlade en del om sjundedagsadventisterna.  Det har alltsedan femtiotalet gjorts flera hälsostudier om dessa. De har till stor del en vegetarisk diet och lever ett liv med många positiva livsstilfaktorer. Det är kanske inte så konstigt att gruppen sjundedagsadventister i Loma Linda  har många hundraåringar i sin krets.
Det är också intressant för mig då deras kost i mycket påminner om den kost som Jelinek och Swank rekommenderar vid MS. ( Kanske kan vara intressant att påpeka att Swank blev drygt 99 år, och han följde kosten även om han inte hade MS).
Men det är inte bara kosten som är intressant hos sjundedagsadventisterna utan också de andra faktorerna som bland annat minskar stressen ( en dag i veckan ägnar man bl a åt att vara ute i naturen, man tränar etc).

Här är resultaten från den första studien av sjundedagsadventisterna.


Sjundedagsadventisterna utgör en mer enhetlig del av befolkningen i USA än genomsnittsbefolkningen vad beträffar vissa livsstilsfaktorer, till exempel cigarettrökning, alkoholkonsumtion, diet med mycket fetter och fysisk aktivitet. Däremot finns där en mycket bred blandning av dieten i övrig från helt växtbaserad kost till normal amerikansk diet. Detta gör det lättare att ha kontroll på vissa faktorer som inverkar när man undersöker hälsa.

Det har därför gjorts ett antal studier av stora grupper med sjundedagsadventister och man har kunnat jämföra dem med allmänbefolkning.
Det är dessutom intressant att just en grupp av sjundedagsadventister i Loma Linda Kalifornien har den största andelen av mycket gamla personer i USA. Det är också vid Loma Linda universitetet som undersökningarna gjorts.

1958 påbörjades den första studien som kallas mortalitetsstudien, och där följdes
22 940 sjundedagsadventister i Kalifornien intensivt i fem år och mindre intensivt i 25. Dessutom gjordes dessutom samtidigt en cancerstudie av American Cancer Society av en allmänbefolkning amerikaner med god utbildning.

Resultat dödlighet i procent av genomsnittsamerikanens dödlighet i exempelvis cancer.

Dödlighet
Sjundedags
adventister/män
Sjundedags
adventister/
kvinnor
Sjundedagsadventister totalt
Cancer totalt
60
76


Lungcancer
21
Tjocktarms och ändtarmscancer
62
Bröstcancer


85


Prostatacancer
92
Lymfom och leukemi
86
100


Kranskärl-
sjukdom (hjärtat)
66
98


Stroke
62
82


Icke rökande sjundedags
adventister jämfördes med icke rökande allmänbefolknin
beträffande cancer totalt
85
78
Detta fynd talar för att det finns annat än icke rökning som också spelar in i sjundedagsadventisternas
livsföring, exvis diet, fysiskt aktivitet, social sammanhållning
Icke rökare
lungcancer
67
42


Icke rökare
bröstcancer
81


Icke rökare
prostatacancer
93
Lymfom och leukomi
93
89


Kranskärls
sjukdom
76
101


Stroke
75
79
Generellt tycks det vara så att sjundedagsadventisternas livsstil tycks skydda dem från att dö i vanliga cancersjukdomar och från hjärtsjukdom och stroke. Det vill säga de allra vanligaste dödsorsakerna åtminstone enligt denna undersökning.
Rökning är en viktig livsstilfaktor men andra saker i sjundedagsadventisternas livsföring spelar in. De äter ofta vegetariskt, rör sig ute i naturen regelbundet vilket ger kondition och d-vitamin. De kopplar av från vardagen en dag i veckan, sabbaten, vilket får deras stressnivåer att minska.

Här finns sammanfattning från en annan studie på sjundedagsadventisterna:
Det är relationerna mellan frukt, baljgrönsaker, kött och grönsaker och eventuella samband med olika cancrar. Var och en kan dra sina egna slutsatser.

Ovan något av vad jag äter till frukost: Det tycks vara så att nötter är en vanligt i sjundedagsadventisternas diet.  Det tycks finnas ett klart samband mellan hur mycket nötter man åt och risken för hjärt och kärlsjukdom där konsumtion av nötter var skyddande.

Sen är frågan vad det beror på. Kanske är det mi RNA från växterna som är bra vid sidan av antioxidanter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar