Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, april 16, 2013

Att väga för mycket och sjukdomar


Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan
vill du äta det här? 
 Enligt denna studie är snacks den största orsaken till ökningen av fetma i USA
Det finns ett stort antal sjukdomar som kopplas till övervikt och fetma. På sajten forskning.se, bakom vilken står en rad myndigheter och institutioner, skriver nutritionisten Katrin Bergström att bland annat följande sjukdomar kan kopplas till fetma och övervikt:
• Hjärt-kärlsjukdom
• Typ 2-diabetes
• Muskel- och skelettsjukdomar
• Livmodercancer
• Bröstcancer
• Tjocktarmscancer
• Njurcancer
• Matstrupscancer
Detta är bland de vanligaste orsakerna till sjukdom och dödsfall i Sverige och i västvärlden. Hur kan för hög vikt kopplas till detta ? Det tycks vara så att fettvävnaden inte bara lagrar energi utan också insöndrar en stor mängd ämnen som tillväxtfaktorer, cytokiner och hormoner. Fettvävnaden är även en stor aktör i immunförsvaret som skall skydda mot infektioner och sjukdom. Det tycks som om för mycket fettvävnad kan göra att detta system störs och därmed fungera sämre med påföljden att riskerna för diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer ökar.

Forskarna Prof Gema Frühbeck och Dr Ricardo Ribeiro har studerat fetma och prostatacancer.
Prostatacancer som är en vanlig dödsorsak hos män tenderar att bli mer aggressiv om man har övervikt eller fetma. Övervikt hos män tycks påverka genernas aktivitet i den fettväv som omger prostatan, bland annat gener som har med immunitet och inflammation att göra. Genen LED kodar proteinet leptin som har bland annat funktionen att vara proinlammatorisk signalsubstans. Möss som har brist på leptin har visat sig vara motståndskraftiga mot autoimmuna sjukdomar. Genen ANGPT1 kodar proteinet angiopoietin vars effekter är bland annat kärlskyddande.

Om leptin
Vad är leptin- leptin är ett protein, ett hormon som produceras i fettcellerna, som går runt i blodet och dess halt i blodet läses av i hjärnan. Det är ett sätt för fettcellerna att tala om för hjärnan att energiomsättningen- tillgången är rätt inställd. Leptin signalerar om du har tillräckligt med energi lagrat i dina fettceller för att kunna de olika biologiska processerna skall kunna fortgå i kroppen.
När leptinhalten kommer till en viss nivå i blodet- olika för olika personer- när leptin är över den nivån säger det till hjärnan att du har tillräckligt med energi, för de olika processer som sker i kroppen t.ex om du motionerar och liknande.
När människor drar ned på födan, när de, svälter, bantar förlorar de fettceller med påföljden att leptinhalten minskar eftersom leptinet produceras i fettcellerna. Då sjunker leptinhalten och går under tröskelvärdet och då tror hjärnan att man svälter. Det sätts igång flera processer i kroppen för att återställa leptinvärdet. Man blir hungrig och stimuleras att börja äta.
Tillsammans kan effekten av leptin och angiopoetin bidra till att fettvävnaden tillväxer, att kontrollen minskas över immunsystemet och stimulera till bildning av nya blodkärl enligt Prof Gema Frühbeck och därigenom skapa en gynnsam miljö för cancertumörer att tillväxa. Cancerceller i prostatan hade också receptorer för både hormonet leptin och för angiopoetin vilket kunde bidra till att tillväxten ökade hos cancern.

Det finns också kopplingar mellan multipel skleros och övervikt. Forskaren Kassandra Munger m fl publicerade i januari 2013 en studie som visade att övervikt hos barn och unga ( speciellt flickor) hade en relation till MS och ju kraftigare övervikten var desto större var risken att utveckla MS. För kraftig fetma i ungdomen ökade risken 3-4 gånger vilket är en rejäl riskökning. Vad som är orsaken till detta är inte klart säger Munger. Det kan vara samma orsaker som i fallet med ökad aggressivitet hos prostatacancer-dvs att immunsystemet påverkas och börjar fungera felaktigt vid fetma. Det kan ha med vitaminfaktorer att göra. Fetma ökar risken att ligga lågt i D vitamin  vilket i sin tur ökar risken för MS. Det har  kommit en tidigare studie också av K Munger som visade att de kvinnor som varit överviktiga vid 18 års ålder hade ökad MS risk. På flera sätt tycks finnas samband mellan miljöfaktorer och MS. Sol, D-vitamin, vissa infektioner, rökning, övervikt och kost eller fysisk aktivitet... ... ...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar