Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, april 01, 2013

George Ebers får AAN:s pris för sin MS forskning

Forskaren George Ebers har tilldelats priset John Dystel Prize for MS Research av amerikanska sammanslutningen för neurologer AAN. George Ebers forskar i genetik och omgivningsfaktorer avseende MS. Han var gäst på NHR konferens i GBG för ngt år sedan.

Han säger följande:
Vi har funnit att riskfaktorerna för MS som tidigare ansetts genetiska kan förändras beroende på omgivningen vilket starkt implikerar  en interaktion mellan arv-miljö. Våra studier fokuserar hur klimat och diet förhåller sig till MS, som kan ses som en i stort förebyggbar sjukdom. Exposition för vitamin D tycks vara den huvudsakliga faktorn som bestämmer geografiska risken. Denna belöning har gjorts m¨jllig genom ett speciellt bidrag  från John Dystel Multiple Sclerosis Research Fund vid NMSS.
We have found that MS risk factors previously considered to be genetic can be changed based on environment, strongly implicating gene-environment interaction. Our studies highlight how climate and diet relate to factors leading to MS, which can be views as a largely preventable disease. Vitamin D exposure appears to be the main factor determining geographical risk” said Ebers. This award is made possible through a special contribution from the John Dystel Multiple Sclerosis Research Fund at the National Multiple Sclerosis Society. “John Dystel was an MS patient I saw while I was working in New York, so it is very gratifying to receive this award in his honor,” said Ebers.

Källa:  AAN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar