Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, april 22, 2013

Två drastiska exempel på hur miljöfaktorer kan inverka på hälsan

I Polen var framtill 1990 animalisk föda som mjölkprodukter och kött subventionerat. Efter att kommunistregimen störtades försvann detta och människor började äta annorlunda. Konsumtionen av smör och kött minskade kraftigt medan intaget av fleromättade fetter i bland annat margariner ( obs utan transfetter) och grönsaker och frukt ökade i samma utsträckning. Mellan 89 till 2008 minskade smörkonsumtionen från 7 kg till 3,8kg per skalle och biffkonsumtionen minskade 75 procent.
Man har studerat vad detta haft för följder på hälsan och speciellt dödligheten i hjärtsjukdomar. År 2005 var det 26200 färre fall på grund av kranskärlssjukdom ( hjärtinfarkt och relaterade tillstånd) än det var 1991. Man beräknade att cirka 37 procent ökade på grund av förändrad behandling medan 54 procent beräknades bero på gynnsamma förändringar avseende riskfaktorer. Det har skett en minskning av medelvärdet för kolesterol och även avseende blodtrycket. Tyvärr anges inte vilka kolesterolvärden som förändrats men det bör vara LDL värden som sjunkit vilket brukar ske då man minskar på animaliskt och mättat fett och ersätter det med fleromättat.
Denna studie är ett kraftfullt indicium på att miljöfaktorer har inverkan på hälsotillståndet och i detta fall på hjärtsjukdom-och vad som är bra för hjärtat är bra för hjärnan.

Det andra exemplet är Iran och den revolution som skedde avseende klädvanorna 1979. Det innebar att kvinnor blev tvungna att ta på sig kläder som dolde det mesta av deras kroppar med resultatet givetvis att de fick mindre kontakt med sol och ultraviolett sol och deras D-vitaminhalter sjönk med stor säkerhet. Man har tittat på vad detta haft för följder avseende MS.
1989 var incidensen 0.68/100 000 och 2008 hade den stigit till 4.58/100 000. På de 20 åren har alltså incidensen stigit bortåt sex gånger. Ytterligare ett indicium på att miljöfaktorer inverkar på hälsotillståndet- i detta fall solsken och MS.
Detta är huvudsakligen D-vitamin men det är troligen så att det inte bara D-vitaminet som är avgörande. För kanske ett år sedan kom en svensk studie som sade att det inte bara var D-vitaminet. Nu har ytterligare en rapport publicerats som antyder att det är inte bara D-vitminet som påverkar MS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar