Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, maj 06, 2014

Blir vården bättre om den vårdande personalen har det sämre?

Läser idag på DN artikeln Staten" sämre än privata sektorn på att ge fasta jobb" av ordföranden i ST Brita Lejon . Hon skriver "
Statistik från SCB i februari 2014 visar att staten som arbetsgivare är sämst i klassen när det gäller att erbjuda tillsvidareanställningar. Nästan en av fyra, 23,5 procent, som arbetar i statlig sektor har en visstidsanställning, provanställning eller ett vikariat. Samma siffra för kommunerna är 22 procent, landstingen 11,7 procent och i privat sektor 14,6 procent" Både kommunerna och staten ligger illa till medan privat verksamhet och landsting klarar sig bättre.

Under gårdagen såg jag i TV programmet En Bok en författare, där Kristina Mattson som skrivit boken Välfärdsfabriken  som gav samma bild. Där handlade det om att byråkrater, politiker tagit makten från de arbetande professionerna inom exempelvis sjukvården. Hon sade i programmet att hon märkt en tydlig skillnad då hon intervjuat anställda i privat vårdsektor och anställda i den vård som kommuner och landsting bedriver. I den privata fanns en klart större öppenhet i intervjuerna från alla positioner, från sjukvårds-personal som arbetar på golvet till VD, medan i den kommunala och landstingsbedrivna  vårdsektor fanns en rädsla  för att utala sig,  En rädsla för att bli tvungen att byta jobb, rädsla att få höra " passar det inte här kan du gå någon annanstans". Det var en stor skillnad sade Kristina Mattson.

Dessutom läste jag nyligen en artikel i Läkartidningen som handlade om NPM som beskrev hur politiker och byråkrater tagit makten i sjukvården medan den direkt vårdande personalen  fått allt mindre att säga till. Något av detta lett till är att dokumentation av vad man gjort, hur mycket tid man spenderat på det och det  osv fått ökat utrymme på den patientvårdande delens bekostnad. Och den delen har blivit mycket stor.
  Maciej Zaremba skrev en artikelserie om det skifte som skett inom vård och omsorg för ett år sedan. Här är en av artiklarna.

Tyvärr stämmer bilden med min bild från den tid jag var företagsläkare- det fanns en skillnad mellan privata och kommunala företag  och det var till de privata företagens fördel.
Kan det verkligen vara så att man ger bättre vård om man har det sämre? Med enbart kommunala och statliga skolor blir skolan bättre. Med endast kommunal, landstings och statlig vård blir det bättre vård? Mig förefaller det inte troligt-

Tilläggas bör att jag igår var tvungen att söka akut vård inom landstinget. Det fungerade alldeles perfekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar