Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, maj 05, 2014

Fettfattig diet under ett år minskar fatigue

En liten studie där en grupp om 22 åt en diet med huvudsakligen vegetabilisk diet och litet fett jämfördes med en grupp där 27 inte följde någon diet. Studien varade under ett år.  Man undersökte flera parametrar bland annat magnetkamera mm men där fann man inga förändringar. Däremot fick man en fram en minskad fatigue, minskad trötthet jämför med kontrollgruppen.

Studien var liten och därför inget slutgiltigt dessutom är ett år en ganska kort tid. Flera av de som man läste om i boken av Jelinek där man åt en diet med lite fett började förbättras efter en ganska lång tid. Så en större studie men också en som man följer under längre tid. Man ser bl a på studierna av Tysabri  men även de gamla medlen typ betainterferon och glatirameracetat  att man ser resultaten tydligare senare, speciellt om man skall  titta på progression. Det hela presenterades på AAN- American Academy of Neurologys årliga möte.

På samma möte rapporterades också en studie om tarmflora där man jämförde mikrobiotan hos en grupp med MS personer och en frisk grupp och man fann vissa skillnader. Det finns en grupp mikroorganismer som kallas Archaea, som är lika bakterier men inte är bakterier. De skiljer sig åt bland avseende cellmembranens sammansättning och även avseende RNA. MS personerna hade betydligt mer av denna specie, speciellt av sorten Methanobrevibacter smithii, Forskaren Jhangi säger att lipimembranerna hos Methanobrevibacter  gör dem starkt immunogena vilket innebär att de kan främja lokal och systeminflammation hos värden. De som hade speciellt mycket M. smithii av MS patienter hade en sämre utveckling avseende handikapp.
Dessutom fann forskarna att MS personernas tarmflora hade mindre av två mikroorganismer som   hade antiinflammatoriska egenskaper och dessa var färre hos MS patienter, och det ökade med behandling. I kommentarerna talade forskaren också om andra autoimmuna sjukdomar där bland annat mikrobiotan ( tarmfloran) såg annorlunda ut mot hos friska ( exempelvis RA hade mer av Prevotella Copri och vid inflammatorisk tarmsjukdom var det lägre halt a mikroorganismer som producerar butyrat).


På samma möte presenterades även en studie som visade att d
e med övervikt eller fetma i ungdomen löpte större risk att insjukna i MS.
Det kom också studier om alemtuzumab och medlet Ofatumab, om estriol mm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar