Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, november 18, 2014

Förskräckliga upplevelser och sjukdom

Jag skrev nyligen om en HOLISM studie som visade att ta meditation och liknande övningar hade en välgörande inverkan på livskvaliteten vid MS. Jag tror inte det är ett fynd som beror på slumpen.


  • Enligt en undersökning har ungefär en av tjugo MS patienter PTSD. Att insjukna i MS kan innebära stor och långvarig stress och det är en trolig orsak.
  • Kanske kan också PTSD bidra till att man insjuknar i MS? I en kanadensiskt domstol fick en soldat som deltagit i krig soldatpension eftersom man ansåg att den PTSD han ådrog sig på slagfältet bidrog till att han insjuknade i MS. Om detta.
  • Bromsmedicinen mot MS Gilenya har i en undersökning på möss visat att mössen snabbare kunde bli kvitt minnen av skäck. I denna studie fann man att Gilenya hämmade ett enzym histon deacetylas och förstärker därigenom bildning av proteiner förknippade med minne och inlärning. Den effekt man såg på möss kanske möjligen kan göra att den kan användas i behandling av PTSD.
  • I en studie från UCLA, San Fran studerades 673 000 veteransoldater bla alla från Irak och Afghanistan som var yngre än 55 och vilka fått vård via veteranvården mellan 2005 och 2012. Av dessa hade 210 000 fått diagnosen PTSD, dvs betydligt fler än genomsnittet på 8-10 procent som jag angav i förra inlägget. ( men det här är inget genomsnitt av befolkningen)
    Av de som fått diagnosen PTSD var det betydligt vanligare att dessa hade utvecklat autoimmuna sjukdomar som RA, SLE(LUPUS), MS, Crohns sjukdom m flera än bland de soldater som var psykiskt friska.
    Det är vidare så att RA och andra autoimmuna sjukdomar också ofta leder till ökad risk hjärtsjukdomar och för tidig död skriver man. Det är därför extra viktigt med bra behandling av PTSD. Enligt min åsikt har denna ökade risk med hjärtsjukdom och liknande att göra med att man har mindre fysisk aktivitet om man har till exempel RA eller MS bl a för att man tidigare avrått från fysisk aktivitet.
  • Ju större mängd traumatisk stress någon utsätts för under livstiden desto större är riskerna att ha höjda inflammatoriska markör i blodet. Inflammatoriska markörer är sådana som C-reaktivt protein (CRP), SR men kan också vara mer ovanliga som NF-κB-relaterade genutryck i vita blodkroppar.. Källa. I andra studier har samma forskare har också funnit samband mellan traumatisk stress och kortare telemerer, något som associeras till kortare livslängd.
  • Jag gick i något så antikt som realskola. En av mina bästa kompisar där blev efter att han tagit ”handelsstudenten” kamrer i en bank. På den tiden var det ganska säkert och tryggt att jobba i bank. Men då han var cirka 25 och nygift  blev banken brutalt rånad. Själv blev han kraftigt chockad. Cirka sju månader efter rånet insjuknade han i en aggressiv MS. Inom något år satt han i rullstol. Han satte alltid sin MS i samband med rånet. Han dog av sin MS då han var cirka 40.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar