Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, november 06, 2014

Kan Alzheimers sjukdom gå tillbaka genom livsstilsintervention?

Det pågår en intensiv forskning i världen för att finna orsaken till Alzheimers sjukdom.
( Sune Överhagen om Alzheimers sjukdom. Wikipedia om Alzheimers sjukdom  Demenscentrum om Alzheimers sjukdom)
 I USA har stora summor satsats inte minst efter president Reagans sjukdom blev känd. Det har kommit en del bromsmediciner mot dem men de har inte varit högeffektiva. Däremot har alltmer forskning visat att livsstilsfaktorer som rökning, viss kost, övervikt, stillasittande kan förebygga eller skjuta upp sjukdomen . Många av de faktorer som påverkar hjärtat gynnsamt är också bra för hjärtat.
Froskaren Ornish har i studier visat att man genom att förändra sin livsstil kan få kärlförändringar i kranskärlen att gå tillbaka. En annan expresident Clinton försöker använda Ornish' modell för att påverka sin hjärt-kärlsjukdom. Men kan man få sjukdomen Alszheimer att gå tillbaka.
En forskargrupp i USA ledd av Dale Bredesen har gjort en liten studie som tyder på att så kan vara fallet. För att säkerställa resultatet bör man kunna visa det i större studier
Om Dale Bredesen
Professor i neurologi och chef förMary S. Easton Center for Alzheimer's Disease Research at UCLA, Los Angeles,

Om teorin bakom studien:
Bredesen har sysslat mycket med grundforskning och undersökt mekanismerna bakom neurodegeneration, där nervvävnad bryts ned både på laboratoriedjur och i studier på vävnad. Från detta har
man dragit slutsatsen att Alzheimer kan bero på en obalans mellan nervsignalerna. Normal finns nervsignaler som stödjer nervförbindelser och minnesskapande, dock finns också signaler som
främjar att man inte minns meningslös information. Vid Alzheimers sjukdom är denna balans störd, nervförbindelser skadas och minnet försämras.
Vanliga teorin om Alzheimers sjd
är att den orsakas av ansamling av plack i hjärnan som består av amyloid.
Bredesen menar att beta amyloid normalt har en funktion i hjärnan och främjar signaler som tillåter nervförbindelser (minnesskapande förbindelser) att tillbakabildas. Den ökning som sker av amyloiden vid Alzheimer beror på att det skett skett ett skifte i balansen främjande minnesstörningar. Denna forskning har gjort att man tittat på flera kandidater till nya mediciner mot Alzheimer. Bredesens lab har nyligen fått forskningsbidrag på 3,5 miljoner USD från en privat donator för sitt arbete.

Totalt tio personer med antingen Alzheimers sjukdom, och mild eller subjektiv kognitiv störning ingick i studien.
De olika indelningar av kognitiv funktion vid demensutredning man har idag är:
Intakt kognitiv funktion
normalt
Subjektiv episodminnesstörning
Mild kognitiv störning
Subjektiv episodminnesstörning plus visar sig på kognitivt test
Mild Alzheimer demens
Förlust av självständighet
Svår Alzheimer demens
Klarar inga av de vardagliga aktiviteterna De undersöktes noggrant för att man skulle kunna identifiera brister i näringstillstånd och liknande och var och en fick ett individuellt program att följa. Man följde dem i mellan tre till sex månader varunder nio stycken förbättrades tydligt medan den tionde med avancerad sjukdom ej förbättrades. Sex av deltagarna hade slutat sitt arbete på grund av sina besvär och samtliga dessa återgick till arbetet. En av deltagarna har nu följts i 2.5 år och fortsätter att förbättras fortfarande.
Studierna på labdjur hade visat att det protein (APP) som amyloid utvecklas från kan påverkas för att hämma den utveckling som orsakar Alzheimers sjd. Ett flertal olika faktorer visade sig kunna påverka som hormoner, inflammations påverkande faktorer, fysisk träning. Dessa faktorer försökte man påverka genom personernas specifika program. Man ville påverka så många faktorer som möjligt som kunde proteinet APP.
Programmet var alltså olika men med gemensamma drag:
  1. Man plockade bort enkla sockerater från dieten. Man ökade konsumtionen av frukt och grönsaker, icke odlad fisk och man skulle också äta regulbundet med vissa inlagda tider då man inte åt.
  2. Fysisk träning
  3. Minskning av stresspåverkan exempelvis genom yoga, meditation el annat.
  4. Man fick också råd att ta ett antal tillskott: D vitamin, omega 3, Q10, melatonin för sömnen och B 12
  5. Kvinnor som tidigare haft hormonbehandling uppmanades att börja igen med detta.

Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar