Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, november 13, 2014

HOLISM studie om meditation


HOLISM studier är studier som startats av George Jelinek i syftet att studera  hur de olika delar av hans tankar om behandling av MS fungerar för patienterna. Man kan också formulera det så att det är de faktorer som George Jelinek fann vid den stora genomgången av all litteratur om MS som han kunde hitta då han  insjuknade i MS. Han fann då 19000 studier om MS som han gick igenom men han läste också om alternativa terapier och om sådant som låg utanför den så kallade skolmedicinen. Detta var ungefär 1999.
Vad Jelinek gjorde var att han tog ledigt ett antal månader från sitt arbete som professor i akutmedicin för att uteslutande sätta sig in i detta. Han kom fram till flera faktorer:
  • restriktion av mättat fett ( under 20 g /dag har sedan ändrats till 15)
  • inget rött kött- idag rekommenderar Jelinek inget kött alls
  • rekommenderar fet fisk
  • d-vitamin 
  • mycket grönsaker och frukt
  • fysisk träning
  • andrum bl a meditation
  •  att ta tag i psykisk problematik, oförätter mm, I Jelineks fall innebar det att han satte sig i ett samtal med en kollega som han tyckte hade behandlat honom illa. Han talade om för kollegan hur det hade upplevts av honom. Kollegan blev vad jag förstår inte speciellt nöjd men för Jelinek kändes det som att något lättade. Det hade varit en energitjuv. Det där var ganska tufft tycker jag. Vad jag har försökt göra är att göra mig av med all bitterhet på sådant som jag upplevt påfrestande under åren.

 Det hela utmynnade  i boken Taking Control of Multiple Sclerosis, och efterhand i hans sajt OMS (overcoming multiple sclerosis) där man kostnadsfritt kan ta del av all hans information och slutligen till att han började att ordna retreats där man mot betalning genomgå en introduktion i hur man kan anpassa sig till de faktorer han fann var viktiga för hur MS skulle utvecklas.

George Jelinek påbörjade också en undersökning över nätet för där MSare inbjöds att delta i en omfattande  nät enkät som gällde hälsan och många olika faktorer. Sammanlagt har 2 232 personer deltagit i studien. Det finns en hel del begränsningar i studien : självrapporter vilket inte är speciellt objektivt och dessutom är det ganska svårt att bedöma sådana saker. Vidare finns det  ingen kontrollgrupp- men man får ta studien för vad den är. Hela 2 232 personer med MS har besvarat enkäten. Man har inget att vinna  eller att förlora på att svara- tvärtom lägger man ner en hel del energi på det varför det finns skäl att tro att man gjort det seriöst.
Det har tidigare kommit resultat om:
Nu har alltså kommit en studie om meditation. Enligt studien har de som mediterar minst en gång i veckan  bättre livskvalitet och mindre depression. Runt tio procent hade bättre mental hälsa, bättre kognitiv funktion och också en bättre syn på sin hälsa. Jelinek skriver att just meditation brukar vara det allra svåraste för de som deltar i retreaterna att fortsätta med.

Jag tror att det kanske är svårare att se resultaten direkt av meditation. Om man tränar balans eller styrka  och liknande kan man ju se resultat ganska snabbt ibland.  Rökning och alkohol  har man ju mycket stöd för i det mesta att det inte är nyttigt. Och fisk- vem säger att det inte är nyttigt ( om man låter bli kvicksilverfisk). Vad jag fäste mig vid var att de som var hårdast drabbade  tycktes fortsätta med meditation.
Något som jag sett på min blogg är att mitt inlägg om att lära sig mindfulness på nätet gratis är ett av de populärare inläggen varför jag  tror att meditation inte är så ovanligt.
En bok där jag lärde mig förstå vad mindfulness verkligen var heter Din väg till mindfulness- steg för steg i åtta veckor. Jag vill inte säga att jag blivit en flitigare mindfulnessutövare därefter, men jag tror att där har jag en teknik om jag vill göra en betydelsefull förändring i mitt liv.4

Det här med meditation en gång i veckan tycks ge resultat är intressant. Att gå i en yogagrupp en gång i veckan kan alltså vara ganska bra.  Även ganska små insatser kan alltså vara nyttiga. Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar