Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, april 28, 2009

Kan "gott" kolesterol verka nervskyddande vid MSDet årliga mötet för American Association of Neurology pågår fn i Seattle. Det finns utställd en affisch om en studie från Universitet i Buffalo, där man tittat förhållandet mellan det så kallade goda cholesterolet HDL och grad av handkapp hos patienter med MS. Det finns tidigare studier som visar att HDL har skyddande effekter vid kardiovaskulära studier. Man fann vid denna studie att patienter med större handikapp enligt EDSS skalan tyckte ha lägre nivåer av det goda cholesterolet medan de med högre grad av HDL verkade ha lägre grad av handikapp.

Det ingick 186 patienter i studien som i genomsnitt var 50 år och utvärderingen skedde efter 5 år. Man fann då att de som hade högre HDL vid begynnelsen tycktes ha lägre handikapp, och vad som mest tydligt var att de som var mest handikappade vid begynnelsen också hade lägst värden av det goda kolesterolet.

Och där kanske man kommer på något som kan vara en felkälla; Ju mer handikappad man är desto svårare är det sannolikt med motion och fysisk aktivitet är ett viktigt sätt att skaffa sig bra värden på det goda kolesterolet. I denna länk redogörs för en metastudie där man kommit fram till att durationen av aktiviteten är viktigare än intensiteten och det är ju tröstande om man har svårt med intensiteten i träningen.

Man kan alltså tänka sig att det finns andra faktorer som förklarar fynden i studien, som tycks tala för att det goda kolesterolet verkar skyddande mot handikappsutveckling vid MS och kanske är nervskyddande. Men intressant är det.

Intressant mot bakgrunden av den fettdebatt som pågår, intressant därför att det finns ju forskning om statiner ( en medicin som sänker det dåliga kolesterolet framför allt men också höjer det goda en aning) och MS. Själv äter jag en statin i högsta dos, från början pga något höga blodfetter men den höga dosen pga MS. Man tror ju inte att det är den blodfettssänkande effekten som möjligen verkar vid MS utan snarare en allmän antiinflammatorisk effekt som bland annat yttrar sig i att inflammationsmarkören CRP sänks.

Lite om kolesterol.

Kolesterol cirkulerar runt i kroppens kärl som föreningar, som kallas lipoproteiner. Lipoproteiner består av ett äggviteämne och en lipid, som kan vara någon form av kolesterol, fettsyror eller fosfolipider. HDL som brukar kallas det goda kolesterolet är ett lipoprotein som cirkulerar i blodet och samlar upp kolesterol från kärlen och transporterar det till levern för att omhändertas där. Eller till olika organ som behöver kolsterolet för att bland annat bilda olika hormoner. I binjurar produceras bland annat kortisol och andra hormon, så kallade steroider som ju bland annat missbrukas för att bygga upp muskler. I äggstockar och testiklar behövs kortison för bland annat bildning av könshormon. HDL kanske man kan kalla renhållningsarbetare i systemet. LDL är också ett lipoprotein, som transporterar kolesterol och triglycerider från lever via blodet till vävnader och celler som tar upp kolesterol. Det är värdet på LDL som anger det så kallade onda kolesterolet.


Varför kallas det ont kolesterol?Varför kallas det gott kolesterol?

I blodet cirkulerar alltså kolesterol i föreningar kallade lipoproteiner.. De vanligaste formerna är LDL det dåliga kolesterolet och HDL det goda kolesterolet. För höga blodfetter, hyperlipidemi kan inträffa om det finns en högre halt av LDL än normalt, och speciellt då ökar risken för att LDL kan avsättas mellan de glatta muskellcellerna i blodkärlens väggar. Den typ av vita blodceller som kallas makrofager tar upp LDL Dessa celler kan sedan gå sönder och bilda ett fettlager i kärlväggarna som kallas plack. Dessa plack kan tillväxa och täppa till blodkärl. Om detta inträffar i hjärtats kranskärl kan det bli en hjärtinfarkt och om det inträffar i hjärnan kan det bli en stroke. Här en video. LDL, det onda kolesterolet kan således ge upphov till förträngningar i kärlen som kan ge hjärt-kärlsjukdomar. Det goda kolesterol HDL städar alltså bort kolesterolplack från kärlväggarna och minskar riskerna för förträngningar.

Jag tror kanske inte debatten om fetter handlar om att att det onda kolesterolet inte är ont och att det goda inte är gott, utan snarare om vad vilken kost som ger vad etcetera. Att vi behöver kolesterol bland annat för hormonproduktion i lever, binjurar, könskörtlar är helt klart, och kolesterolet är också en viktig beståndsdel i biologiska membran som hjälper till att ge den membranen dess struktur och därmed dess egenskaper.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar