Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, april 23, 2009

Rött kött och processade charkvaror

Om rött kött, hälsorisker och om Swanks diet

I en studie där man följt fler än en halv miljon medelålders och äldre amerikaner fann man att de som konsumerade mer rött än vad som motsvarade en liten hamburgare /four ounces/113,4 gram om dagen löpte en ökad risk att dö under de 10 år de följdes i främst cancer och i hjärtsjukdomarna. Man fann ett samband mellan rött kött och processat kött och en ökad risk att dö enligt forskaren som lett studien Rashmi Sinha vid National Cancer Institute. Man kan läsa om detta i bland annat Washington Post den 23 mars i år.

I motsats till detta fann man att regelbunden konsumtion av fisk, kyckling, kalkon och andra man baserad på fågel minskade cancerrisken. Sinha säger att mat från gris anses vara vitt kött, men det tros öka cancerrisken på grund av det är rikt på järn.

Professorn i global nutrition vid universitetet i North Carolina säger, att detta är en unik studie på grund av tiden den pågått och på grund av storleken. Och förvisso säger han, om människor vill vara friska och leva längre bör man konsumera mindre rött kött och processat kött.

Man anger flera förklaringar till varför rött kött kan vara ohälsosamt. Tillagningen skapar ofta föreningar som kan vara bidragande till cancer, stekskorpor och liknande. Rött kött innehåller också mycket mättat fett, detta tros bidra framför allt till bröstcancer och tjocktarmscancer liksom att rött kött är rikt på järn. Människor som äter rött kätt har ofta högre blodtryck och cholesterolvären vilket ökar risker för hjärtsjukdomar. Processat kött innehåller substanser som kallas nitrosminer och som kopplas till cancer.

Oavsett vilken mekanism så ger studien nya bevis för att människor bör följa rekommendationerna med minskad konsumtion av rött kött säger flera experter enligt Washington Post.

Amerikanska Meat Institute avfärdar dock fynden och säger att de baserar sig på otillförlitliga självrapporter.

I studien fick 545 653 frivilliga mellan 50-71 år fylla i en detaljerar enkät avseende sin diet inkluderande köttkonsumtion. De följdes sedan i 10 år, varunder 47976 män och 23276 kvinnor avled. Efter att man tagit variabler som rökning, fysisk aktivitet mm i beaktan fann man att de som åt cirka 113 gram rött kött om dagen hade större risk att dö under denna perion framförallt i cancer och hjärtsjukdom än de som åt minst, vilket motsvarade ett par skivor skinka varje dag.

Av kvinnor hade de som åt mest rött kött i medeltal 36% ökad risk att dö, motsvarande siffra för män var 31%.

De som åt mest vitt kött, fågel och fisk hade minskad risk att dö under perioden 8%. Detta skulle kunna bero på att fågel innehåller mer omättat fett vilket förbättrar cholesterolvärden och fisk innehåller omega -3 fettsyror.

Man såg också ökade risker att dö för de som åt processad mat, typ korvar, kallskuret eller varm korv. De kvinnor som åt mest processad mat cirka 28 gram om dagen hade 25% ökad risk. Motsvarande siffra för män var 16%.

De experter som tillfrågats av Washington Post säger, att man inte rekommenderar att man skall sluta äta rött kött, men man bör undvika att äta det varje dag. Den stora vinsten kan man göra genom försöka komma ifrån att äta det varje dag.

2007 uppgraderade världscancerfonden varningar för att äta rött kött och man avrådde helt från processade charkvaror som korvar och pastejer. Om detta kan man läsa i Svenska Dagbladet. Man avråder dock inte helt från det eftersom det är en viktig källa till flera näringsämnen som järn.Slutsatserna dras av 21 av världens ledande experter på kost och cancer i rapporten Food, nutrition, physical activity, and prevention of cancer. Den tidigare utgåvan kom 1997 och blev blytung referenslitteratur på myndigheter och universitet runt om i världen. Experterna granskade 7000 forskningsrapporter och gjorde en sammanslagning av 86 stora studier som visade att risken för tjocktarms och ändtarmscancer var 30% större för gruppen som åt mest rött kött om man jämförde den med gruppen som åt minst. Man såg liknande siffror för så kallat processat kött. Enligt rapporten finns också möjliga kopplingar med andra cancerformer och rött kött.

Andra lika stora risker för cancer i vanliga livsmedel har WCRF bara funnit vid konsumtion av mögelskade frön och baljväxter, arsenik i dricksvatten samt för alkohol.

Andra faktorer som kan vägas in för att balansera upp riskerna är att inte röka, undvika övervikt, motionera regelbundet ( och skulle jag villja tillägga stressbelastning och andra tulipanarosor)

I British Medical Journal skrev en forskare om denna rapport, att det finns nu en säkerställd dos-respons samband mellan risken för cancer och den mängd rött kött och charkvaror man äter.

I Swanks diet ingår att man inte skall äta rött kött och processad mat, däremot rekommenderas fisk och fågel och vilt är tillåtet. ( det senare pga vilt innehåller mindre mängder mättat fett än tamboskap).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar