Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, april 29, 2009

Rött kött och gula fläckensjukanÄven ödlor gillar att sola. Är det d-vitaminet som ligger bakom?Rött kött ökar risken för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) enligt en studie som Anders Hansen skriver om i senaste läkartidningen. Han har rapporterat om två studier om makuladegeneration tidigare, där man i ena studien tittaade på en grupp om 7752 personer varav 11 visade sig ha symtom på makuladegeneration därefter mättes halten D vitamin. Det visade sig att höga nivåer av D vitamin är associerat till minskad risk för åldersreladerad makuladegeneration. I den andra undersöktes 4519 patienter i åldrarna 40-60 år och 658 av dessa visade hade tecken på sjukdomen. Deltagarna i studien fyllde i ett frågeformulär och det visade sig att risken för att utveckla makuladegeneration var mindre hos de som åt fisk minst två gånger i veckan.Författarna spekulerade i om resultatet kunde bero på omega-3 innehållet i fisk. Fet fisk innehåller också d-vitamin vilket kanske skulle kunna förklara fyndet också.

Den aktuella studien är från Australine och omfattade 6734 personer och studien startades i begynnelsen av 1990 talet. I samband med att studien startades fick man lämna uppgifter om kosten. Därefter gjordes efter cirka 10 år en uppföljning, varvid man bland annat tog bilder av näthinna och undersökte om AMD hade utvecklats..

Vad är åldersrelaterad makula degeneration ? Jag har hört att patienter kallar sjukdomen "gula fläcken", egentligen är gula fläcken det svenska namnet på makula, dvs den del av näthinnan som drabbas, den del av näthinnan som ger oss vårt detaljerade seende, resten av näthittan ger bara ett seende på 0,1. Det finns cirka 350 000 personer i Sverige med denna åkomma och cirka 45000 har allvarliga synförsämringar pga av den. Det finns två typer av makuladegeneration, den torra och den våta. Av sjukdomen makuladegeneration blir man inte blind, man behåller ledsynen,Senil makuladegeneration är alltså en vanlig åkomma och vid uppföljningen med fotografering av näthinnan fann man att cirka 25% av deltagarna hade sjukdomen i tidigt stadium medan 77 personer motsvarande 1,1% hade sjukdomen i sent stadium.

När man analyserade kosthållningen fann man att hög konsumtion av rött kött hade ett samband med AMD. Storkonsumenter av rött kött, som åt det minst 10 ggr i veckan hade en 47%ig högre förekomst av makuladegeneration än de som åt rött kött 5 gånger i veckan eller mindre.

Kyckling däremot var förknippat med makuladegeneration på ett motsatt sätt; åt man mer kyckling var det minskad risk för makuladegeneration. Den 23 april skrev jag om en studie som visade samband mellan rött kött och ökad risk att dö i hjärtsjukdom eller cancer, även där minskade risken om man i stället åt kött av fågel.

Där spekulerade man en del i orsakerna till dessa risker, det kunde vara mättade fetter men det kunde även finnas andra orsaker som förekomst av ämnen som bildas då mat upphettas, grillas etc.

Om man läser om makuladegeneration på nätet finns det massvis med information att hämta. Vad man verkar vara ganska säker på är att det finns en ärftlig komponent.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar