Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, juli 15, 2009

Fisk tycks förhindra och bota viss depression


Större studie om omega 3 och depression.. Detta kosttillskott hjälper vid vissa depression

Det har varit världskongress i biologisk psykiatri. Där rapporterades en studie med kosttillskott av omega 3 vid klinisk depression. Den studerade gruppen omfattade 432 personer som haft ett tillfälle med klinisk depression, och som delades upp i en experimentgrupp och en placebogrupp. Experimentgruppen fick 1050mg EPA ( omega.3) och den andra gruppen fick en kapsel som luktade fiskolja men inte innehöll ngt verksamt. Behandlingen pågick i 8 veckor.
I gruppen totalt var resultatet blygsamt men i och med att det var en så stor undersökning kunde man dela upp experimentgruppen i undergrupper. Det var en grupp med patienter som hade samtidigt psykiska symtom i form av ångestsyndrom (53 %) medan resten inte hade detta. Detta är ungefär hur det fördelas även vid depressioner i allmänhet. Man fann att de som inte hade ångestsyndrom samtidigt hade mycket god effekt av omega 3, i själva verket lika god effekt som det man ser med farmakologisk terapi enligt undersökaren, professorn i psykiatri vid universitetet i Montreal Francois Lesperance. Denne berättade också om de epidemiologiska data som finns om omega-3 och depression, dvs utbredningen av depression i förhållande till hur mycket fisk ( omega 3) som ingår i kosten i olika befolkningar, där 8 av 11 studier visar sambandet ju mer fiskkonsumtion ju mindre depression,. Man har också funnit epidemiologiska data som visar samband mellan låga nivåer av omega-3 hos deprimerad samt en hög kvot omega 6/ omega3 (där man alltså äter mycket fetter av typ omega-6 i förhållande till 3. Omega 6 är vanligt förekommande numera och finns i mycket godsaker, kakor, kex, olika oljor.).
Att man fick sådana förändringar i en stor grupp har stora fördelar enligt undersökaren, då dels många inte tål mediciner, andra vill inte ta mediciner, åter andra vänder sig till alternativ medicin som inte fungerar och slutligen finns det en grupp som ej blir bättre på mediciner. De som deltog i studien var sådana patienter som tillhörde dessa grupper. Cirka 40 % fick åtminstone ett antidepressivt medel då de rekryterades i studien, 12% fick psykoterapi.
Utvärderingen visade alltså goda resultat i en stor undergrupp av patienter ( 47%).

Det hela styrker Tolonens tes avseende depression och EPA i boken Näring och mental hälsa. Det styrker också hypotesen att depression till en del är en inflammatorisk sjukdom.

Jag börjar luta mer och mer åt att mitt kosttillskott av omega-3 till mycket stor del skall bestå av EPA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar