Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, juli 31, 2009

Hur kroppen beter sig verkar på hur vi uppfattar saker


Grupp 1 tyckte att skämtteckningarna var roligast. Det forskarna ville visa var att hur det känns i kroppen kan påverka hur man upplever saker, exempelvis hur roliga saker är. I en bok som jag håller på att läsa nu fann jag detta. När man håller pennan mellan tänderna aktiveras samma muskler som när man ler. Håller man däremot pennan fastspänd i läppmuskelaturen aktiveras muskulatur som ger en sorts trumpen mun. Detta visade sig i experimentet påverka hur roliga skämtteckningarna upplevdes.
Boken handlar om depression och mindfulness. Med denna historia vill visa att hur kroppen känns kan påverka upplevelser. Att upplevelser kan påverka kroppen är mera känt. När vi upplever något farofullt blir vi stressade, hjärtat slår fortare, vi andas snabbare, vi blir torra i munnen, sinnena fokuseras, vi får kikarseende, spänning i muskelaturen- ett annat sätt att reagera på stress är att svimma, ”spela död”, för att rädda oss i farliga situationer. Detta är välbekant men händelserna kan gå åt andra hållet. HUR KROPPEN ÄR, spänd, smärtar,etc, KAN PÅVERKA UPPLEVELSEN.
Centralt vid stressupplevelsen är att vår hjärna inte tycks skilja på inre eller yttre fara. När vi upplever något som en fara för vår självkänsla, blir det samma reaktioner i kroppen som när vill vill komma ifrån en vildsint och farlig varelse. Just detta beskrivs i boken som en del av nyckeln till varför vi blir deprimerade och jag skulle vilja tillägga även får ångestsymtom. Det blir frågan om att springa ifrån vad man har i sitt inre, skriver man i boken.
Jag skall försöka att återkomma till detta efter att jag läst mer i boken MINDFULNESS-en väg ur nedstämdhet av Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal och Jon Kabat-Zinn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar