Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, juli 23, 2009

Shangri La i ett piller?Hejda åldrandet

Jag har i två sammanhang talat om att svält eller dietrestriktioner tycks förlänga livet. Det var dels en undersökning om apor och dels en undersökning av möss, där livslängden jämfördes hos de som fick en kalorisnål diet, på vilken de knappt överlevde och dels de som fick obegränsad föda. Det visade sig att de som fick äta snålt blev betydeligt äldre. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/apor-pa-svaltkost-ar-friska-langre-1.908430kan man läsa i Dagens Nyheter om undersökningen på apor.

En bidragande orsak till åldrandet är skada på celler som följd av stress. Det kan tyckas underligt att

om en så stressande sak som svält bromsar åldrandet, men nu forskar man hej vilt om proteinerna sirtuiner och associerade gener, som tycks ge en viss inblick i varför det kan vara så att genom att dra ned mängden mat kan förlänga livet. Dr Clemens Steegborn vid Institut für Physiologische Chemie, Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Germany har studerat sirtuinfamiljen, och speciellt de två sirtuinerna Sirt3 och Sirt5, som finns i mitokondrierna ( organell i cellerna viktig för energiomsättningen, cellernas kraftstation och mitokondrierna utnyttjar de molekyler som finns i vad vi äter till att förse oss med energi.) hos människan.


Apotos- programmerad celldöd

Sirt5 finns inte bara inne i mitokondrierna utan ävenså i ett mellanrum i membranet som omger mitokondriet, och från denna plats kan Sirt5 påverka något som kallas apoptos, vilket innebär att celler har en förmåga att ta kål på sig själv vid exempelvis exceptionell stress. Apoptos är mycket viktig och innebär att cellen begår självmord för att hela organismen skall överleva. Celler med skadat DNA kan ge cancer, men ett sätt för kroppen att bekämpa cancer är apotos. Celler som är infekterade med virus kan döda sig själva genom apoptos för att andra skall överleva. Apoptos har många viktiga funktioner vid till exempel fosterutvecklingen, Proteinet Sirt5 kan således påverka denna viktiga funktion. Vad forskarna funnit är att man har preciserat funktionen för Sirt3; man fann att två viktiga enzym i ämnesomsättningen förändras och aktiveras. Detta får cellerna individen då mat saknas att använda andra energikällor och göra detta effektivt. Sirt3 aktiverar speciella former av dessa enzym och samtidigt som Sirt3 åstadkommer att energi fås fram så bildas också föreningen

NADPH, som är viktig för att cellernas anti-stress försvar. Sirt3 skulle därför vid svält kunna bidra till att livslängden förlängs.

Men var kommer resveratrolin i bilden och ett glas rött vin om da'n?

David Sinclair vid Harvard har intresserat sig för den genetiska bakgrunden för åldranden han började studera de gener som är associerade till sirtuiner på grund av de fynd man gjort om svält och dess påverkan på livslängd och sirtuinernas roll. Han började leta efter ämnen som kunde aktivera dessa sirtuiner och kom då fram till resveratrolsom han 2003 testade bland annat på jästsvampar och kunde finna att deras livslängd ökades. I en studie har han fött upp två grupper av möss på rikligt med fett ( 60% av energiinnehållet) och en grupp fick standard hälsosamt kost. En av grupperna som fick rikligt med fett fick också resveratrol. De möss som fick fet kost utan resveratrol fick allahanda komplikationer associerade med fetma, de blev slöa, fick diabetes och dog tidigare än de två andra grupperna, medan de två andra grupperna hade 30% mindre risk att dö än gruppen som fick mycket fett men inte resvarotrol. Gruppen som fick resveratrol var i betydligt bättre form än den andra gruppen med rikligt med fett.

Man har även provat resveratrol på människor med diabetes. David Sinclairs företag har utvecklat ett konstgjort resveratrol / ej extrakt från druvor/ SRT501 som tros ha en flera gånger starkare effekt och som nu testas på människor i fas II studie. Läkemedelsföretaget Glaxo Smithe Kline köpte Sinclairs företag för 720 miljoner dollar förra året, vilket talar för att man ser en stor potential i detta medel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar