Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, november 12, 2009

En ny djurmodell för multipel skleros:


Sjukdomen MS drabbar hjärnan och ryggmärgen vilken gör svår att beforska direkt i de aktuella områdena, eftersom dessa är känsliga för in/angrepp och därmed också väl skyddade av olika vävnader. Forskarna är i stor utsträckning hänvisade till djurmodeller,. De vanligaste modellerna görs på möss och råttor. Sådana MS modeller kallar man experimentella autoimmuna hjärn /ryggmärgsinflammation ( experimental autoimmune encephalomyelitis=EAE ) Hittills har man enbart kunnat framkalla sjukdomen genom injektioner av olika preparat, och det finns olika preparat som kan ge lite olika former av sjukdomen.

Forskare vid Max Planck Institutet för neurobiologisk forskning i Martinsried har tillsammans med ett internationellt forskarlag tagit fram en musstam som spontant utvecklar en MS liknande sjukdom utan att man behöver ge några injektioner eller ämnen. Man skriver i en pressrealease att detta är viktigt på grund av att sjukdomen MS utvecklas spontant hos människan. Detta är ju lite tveeggat eftersom man ju inte vet med säkerhet att så är fallet, ungefär 25-30 % har man funnit vara ärftligt betingat men övriga procenten kan vara följder av omgivningsfaktorer.


En sak man funnit med denna modell är bland annat att B-lymfocyterna tycks spela en viktigare roll än man trott tidigare. B lymfocyterna är den form av lymfocyter, som bland annat ger upphov till antikroppar. B-lymfocyterna har till skillnad från T-lymfocyterna inte bedömts ha en lika viktig roll vid MS som dessa. Här har man i denna djurmodell funnit att ”mus MS” inte utvecklas hos möss som saknar B lymfocyter.Faktaruta

T och B lymfocyter bildas via lymfoblaster ur blodstamceller. Hos T celler sker en del av mognaden via thymus, därav kommer namnet T-lymfocyter. B-lymfocyter kallas så därför de hos vissa djur mognar i ett organ som kallas bursa Fabricii. Denna bursa finns inte hos människan men motsvarande mognad sker i lymfvävnad bland annat i buk.


Vissa T-lymfocyter är mer aggressiva än andra. En grupp av dessa special T celler attacker ett protein som kallas MOG och som finns på ytan av hjärncellerna ( MOG = myelin?? vilket var känt sedan tidigare . Till forskarnas förvåning fann man nu att möss som saknade proteinet MOG utvecklade sjukdomen, Det visade sig att dessa T-celler som angrep MOG som ett främmande ämne och kunde angripa ett helt annat protein i hjärnan. Det fanns till och med T-lymfocyter som kunde angripa 3 olika protein, och detta skulle kunna vara förklaringen till att vissa T celler är så agressiva.

Stämmer detta med hur det fungerar vid sjukdomen MS , och om man lyckas identifiera dessa specifika aggressiva T celler skulle det kunna öppna vägar till smalare behandling som endast tar de aggressivaste T celler och sparar de som inte verkar skadande. Det skulle kunna leda till en mer biverkansfri behandling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar