Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, november 24, 2009

”Fiberoptisk kabel” i tablettform 4-aminopyridin-3-metyl hydroxid ---ett medel mot ryggmärgsskador och MS?

Ett kemiskt ämne kallat 4-aminopyridin-3-metyl hydroxid studeras för se om det kan återställa nervfunktion vid ryggmärgskador. Ämnet är en utveckling 4-aminopyridin, som är känt som Fampidrin, det ämne som nu väntas bli godkänt för MS patienter, och som kan ge dem bättre gångförmåga med mera.

Ämnet som är en ny förening utvecklad ur 4-aminopyridin, vilket nu förmodligen kommer att godkännas som medel mot MS och som allmänt kallas Fampidrine, och som bland annat förbättrar gångförmågan.
I vila är nervernas innehåll av kalium större än utanför cellerna. När nervsignalen kommer sker en utföde av kalium till cellmellanrummen via jonkanaler och därmed går signalen vidare i nervutskottet. För att detta skall fungera är det nödvändigt att dessa jonkanaler är intakta och fungerar. Vad som händer bland annat vid myelinskador är att de inte fungerar längre som tidigare. Det blir ett stopp i signalöverföringen och nerverna fungerar inte.
Fampidrine verkar genom att det täpper till de skador där kalium flödar ut utan kontroll när myelinet är borta. På det sättet återställs nervens förmåga att skicka nervsignaler från en cell till en annan, och det kan i sin tur göra att man kanske går bättre eller påverkar nerverna till någon annan funktion som är skadade.
Nu har man studerat det nya ämnet på ryggmärgskador. Det finns ryggmärgsskador som kallas kompressionsskador, där nerverna inte är helt av, men där inte nervimpulsen fungerar i nervcellernas långa utskott axonen, Man har i studier på marsvin funnit att 4-aminopyridin-3-metyl hydroxid tycks kunna återställa funktion vid sådana skador, vilket finns att läsa i Journal of Neurophysiology. Studien har letts av en doktorad Wenjing Sin vid avdelningen för basal medicinsk vetenskap vid Purdues universitet.

När en nervsignal går i genom en nervcell och dess utskott, måste cellen ha en viss tid att återhämta sig för att återställa bland annat kaliuminnehållet. Detta kallas refraktionsperiod. Vid användning av 4-aminopyridin så förlängs denna refraktionsperiod så att nervsignalerna går mycket långsamt eller inte alls. Med det nya medlet 4-aminopyridine-3-metyl hydroxid förlängs inte refraktionstiden och nervcellerna kan fungera mer normalt. Det tycks alltså som det nya ämnet skulle kunna bli mycket mer potent på att fixa nervskadar. Om Fampidrine är kopparkablar i tablettform skulle man kanske kalla 4-aminopyridin-3-metyl hydroxid för fiberoptisk kabel i tabellform.
Medlet sägs vara 10 ggr effektivare än Fampidrinet, och skulle kunna ges i längre dos och kanske då ge färre biverkningar och dessutom vara effektivare. Men än är det bara djurförsök. Kliniska försök står det inget om där jag läste detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar