Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, november 12, 2009

Uppdatering om Tysabri.


Källa MSRC news- se länk i marginal eller klicka


Sammanfattande om Tysabri

I slutet av september hade knappt 61 000 personer använt Tysabri totalt i hela världen. Vid sammanräkning av antalet fall som insjuknat i hjärninflammationen PML som en iverkan av Tysabri var detta antal 24., varav fyra dödsfall. Den europeiska läkemedelmyndigheten EMEA har också meddelat att man kommer att göra en översyn av nyttan gentemot riskerna med medicinen utifrån dessa nya fakta.. Företagen Biogen Idec och Elan Pharmaceuticals har också uppdaterat sina etiketter på förpackningarna och också behandlingsråden till de som skriver ut medicinerna.
Några punkter
1.det tycks som att risken för PML ökar med den tid patienten har använt medicinen. Första tiden är risken lägre än som angavs tidigare 1/1000 medan efter 2 år är risken denna. Det finns inte information om hur risken är vid 3 år. Idag har 2000 personer haft behandlingen i över 3 år. De fall som fått sjukdomen hade haft behandling mellan 1 till 3 ½ år.
2.PML symtom utvecklas snabbt / dagar till veckor/, där symtomen kan vara beteende- och personlighetsförändringar, minne och tankeförmåga, orientering till tid och rum och konfusion, kramper, tilltagande svaghet på en sida, synstörningar. Om man tar Tysabri och får nya, icke vanliga ( för sig själv) symtom skall man omedelbart kontakta sin behandlande läkare,
3.De som haft PML hr utvecklats olika. En del har återhämtat sig väl och är i arbete medan andra är sängbundna och behöver hjälp med de dagliga aktiviteterna= ADL ( klä sig, sköta hygien, äta etc). Det tycks som att där man upptäcker och behandlar tidigt blir utgången bättre.
4.Man har tidigare trott att om det finns tecken på aktiva MS härdar på magnetkamera (i form av gadoliniumförstärkta lesioner) skulle detta utsluta PML. Så ser man det inte längre. Man har också tidigare trott att om det virus som orsakar PML inte finns i ryggmärgsvätskan skulle detta utesluta PML. Så är inte heller fallet.
5.Man har heller inte kunnat finna några tecken hos den enskilda, symtom eller prover mm som ökar risken för att insjukna, med undantag av att hälften av patienterna har någon form av immundämpande medel som Novantrone och några mer ovanliga.
6.Någon specifik terapi finns inte Behandlingen stoppas omedelbart och man försöker återställa immunfunktionen. De flesta av patienterna har behandlats genom man renar blodet från Tysabri ex.vis genom byte av blodplasma. Medan PML håller på att läka ut uppträder ett annat syndrom i hjärnan som har med att immunssystemet återhämtar sig att göra , kallat IRIS, och där har man ibland behandlat med kortison intravenöst vilket lett till förbättring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar