Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, november 07, 2009

Nordsydgradienten och ”autoimmuna*” sjukdomar:

*autoimmun, sätter det inom citationstecken , eftersom begreppets relevans fortfarande diskuteras kring exempelvis MS. Att immunsystemet är inkopplat torde ingen ha något att invända mot.

I senaste numret av läkartidningen finns en artikelserie med temat IBD, inflammatory bowel disease, ( inflammatoriska sjukdomar i tarmen) varav en artikeln har titeln IBD ökar starkt, skriven av Annika Brinkberg-Lapidus vid Mag-tarmscentrum Ersta sjukhus. Man har på ett antal håll i världen följt upp förekomsten av både Crohn sjukdom och ulcerös colit och funnit en klart ökning av antalet fall. I läkartidningens artikel finns bilder som åskådlig gör incidens för både Crohn och ulcerös colit mellan 1943 till 2003 där man ser att sjukdomen klart blir vanligare. Idag har mellan en 0.5 till 1 % av Sveriges invånare en sådan diagnos, vilket innebär att flertalet allmänläkare kommer i kontakt med dessa sjukdomar.
Vad som är intressant är också att det finns en nord-sydgradient av sjukdomarna, där förekomsten är klart vanligare i nordliga länder contra sydligare. Tidigare fanns inga ” sydliga”länder med hög incidens av IBD men det har kommit rapporter från Nya Zeeland som visar att det fanns en högre förekomst där. Nya Zeeland kan man sägas likna nordligare länder beträffande klimat och soltillgång- därmed d-vitamin- på vintern. Det är dock inte helt enkla samband vilket bland annat förhållandena i Israel visar, där östeuropeiska judar har mera av sjukdomen än judar från sydeuropa och nordafrika.

Om orsaker
När man i artikeln diskuterar orsaker kommer man inte fram till några säkra orsaker till sjukdomen, man skriver att förändrade miljöförhållanden kan ha bidragit till ökningen, man diskuterar hygienhypotesen som orsak.
För inte så länge sedan skrev jag om en studie som tydde på samband mellan konsumtionen av omega 6 samt ulcerös colit. Jag tycker inte heller att man när det gäller sjukdomar där man ser en nordsydgradient kommer ifrån frågan om d-vitamin spelar en roll.
Rökning ökar risken för att insjukna i Crohns sjukdom enligt studier men minskar risken att insjukna i ulcerös colit. ( Man undrar om det inte där finns någon sorts mellanliggande variabel som kan förklara detta, men det kan ju också vara ett sant förhållande som beror på något i rökningen. Detta är ju något som inte kan besvaras med kontrollerade studier, eftersom man knappast kan göra studier med att be människor röka).
Ändrade miljöförhållanden finns också bland diskussionerna om orsaker, liksom vissa infektioner med exempelvis mycobacterium paratuberkulosis.
Beträffande föda diskuteras ökat intag av raffinerat socker.

I artikel diskuteras också att användning av alternativ/komplementär medicin är vanligt och det finns också en lista över olika sådana terapier och vad man funnit. Se artikel.

Beträffande d-vitamin och IBD gjorde jag en sökning på google och fann detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar