Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, februari 17, 2010

Preliminär rapport från dr Marian Simka avseende CCSVIDetta är ingen studie utan snarare en summering av hur man arbetar och vad man gjort. Det finns ingen uppföljning vilket är en svaghet

Det polske läkaren Simka har nu kommit med en preliminär rapport om de undersökningar och behandlingar av vensystemet från hjärna och ryggmärg som gjorts vid EuroMedicVascular and Endovascular Surgery Department Katowice i Polen. Rapporten presenterades vid Chronic Cerebral Spinal Venous Insufficiency (CCSVI) and Multiple Sclerosis (MS) Workshop den 7 februari 2010.
Multiple Sclerosis (MS) Workshop Katowice ligger inte så långt från gränsen till Tjeckien.Om jag minns rätt var Katowice ökänt tidigare som ett av de ställen där nazisterna hade ett utrotningsläger.

Rapporten finns att läsa här. (PDF) Rapporten är rikt illustrerad.

Undersökningar:

Man började med undersökningar med hjälp av ultraljud, färgad Doppler i maj 2009 och sedan oktober kan man också göra undersökningar med magnetkamerateknik, kallat MRV, med vilket man avbildar venerna. Det var också i oktober man började med att kirurgiskt korrigera de olika förträngningar man fann.

C:a 250 patienter har undersökts med ultraljudsundersökning, färgad doppler

95% av dessa befanns ha fel av typ förträngningar i aktuella vener

Vanligast var sjukligt förändrad klaff i intern jugularis ven eller ett sjukligt membran i samma

Förträngningar var oftast en följd av att något tryckte på utifrån eller felaktiga klaffar
C:a 100 patienter har undersökts med MR venografi,

det vill säga undersökning av vener med magnetkamerateknik


Vanligaste fynd: förträngningar i övre eller mittersta delen av

v.jug.int.

Man fann också tecken på försämrat utflöde.

Man kunde endast finna sjukliga klaffar eller membran i ett fåtal fall.Sammanlagt har man ”opererat” ett 90-tal patienter och gjorde i samband med detta en intraoperativ venografi, dvs man följde behandlingen med avbildning under operationen, och det var också under denna undersökning som man definitivt avgjorde om man skulle operera eller inte.

Före operationerna gjorde man således dopplerundersökning och MRV ( magnetkameraavbildning av vener) för att kartlägga hur venerna såg ut och för att identifiera problemet.

Man utförde stenting bara om ballongvidgning inte lyckades och om det var säkert ( dvs i områden där diametern inte ökar vid valsalva. Valsalva kan man åstadkomma genom att hålla för näsan och blåsa så mycket man kan. Detta ökar trycket i skallen bland annat i luftvägarna och är en gammal teknik för att öppna örontrumpeten om man har lockkänsla för örat. Men det kan givetvis öka även trycken i kärl. En vanlig utlösande orsak till att man fått en aneurysm blödning är att man suttit på toiletten med förstoppning och tagit i så att det utlöst en blödning i dessa aneurysm ( säckliknande missbildning i kärl, som är svagare). Jag har inte haft så förfärligt många patienter med detta, men en gång under en medicinjour kom det in tre patienter med samma åkomma inom en halvtimme.

Stentning, man inför en stent -rörformad bildning - i aktuella kärlet, för att laga det defekta kärlet och få blodflödet att fungera normalt.

Åtgärder:

 • I tre procent -3 patienter fann man inget att åtgärda

 • 57 patienter, dvs 63 % gjorde man endast ballongdilatation ( ballongvidgning av kärlen). 31 fick en intern jugularisven åtgärdad. 26 patienter fick båda åtgärdade.

 • 19 patienter-21 procent fick stentar. 18 av dem i en intern jugularisven och 1 patient i båda.

 • 12 patienter- 13 procent fick stentar i en intern jugularisven och ballongvidgning i den andra.

 • Hos 6 patienter gjorde man också åtgärder åt vena azygos som tömmer en annan del av nervssystemet. (i vena azygos töms vensystem från ryggmärgen)

 • Hos två patienter gjorde man ballongvidgning av en ven som heter vena brachiocephalica.

 • Slutligen omopererades tre patienter.

Komplikationer

 • Två dagar efter operationen fick en patient en liten blödning från kärlet man punkterade då man gick in i ljumsken. (På This is MS forum skriver den patient det rör sig om att det berodde på att han/hon stod på heparin, blodförtunnande och då detta sattes ut slutade blödningen)

 • En patienter fick en vecka efter operationen en blödning från mag-tarm. ( Möjligen en biverkning av clopidogrel)

 • Övergånde huvudvärk hos några patienter

 • Inte mycket smärtor

 • Inga nervskador

 • Inga problem som hänförs till stentarna.

Behandlingar som inte lyckades.

 • Hos en patient lyckas inte att placera en stent i det defekta området i övre vena jugularis interna.

 • Hos tre (3) patienter lyckades inte ballongvidgningen i mellersta delen av v. jug.int. på grund av tryck utifrån på kärlet ( troligen).

 • Hos två patienter var ballongvidgningen av de brakiocefala venerna mindre framgångsrika.

Svagheter; uppföljning finns bara tillgänglig för några patienter. Kanske på grund av att de kommer från utlandet ( min kommentar)

Intrycket skriver man är att de flesta patienter rapporterade förbättring. I allmänhet ju mindre handikapp desto större förbättring. Ingen förbättring eller återkomst av symtom kan bero på förnyad förträngning.

Om omedelbara förbättringar

Man skriver precis som Zamboni att en del rapporterar nästan omedelbara förbättringar, händer som tidigare käns kyliga blev varma, och bleka ansikten återfick färg. Blåskontrollen förbättrades inom en dag efter operationen.

Man säger att det är svårt att förklara detta med förbättrad nervfunktion- snarare kanske det beror på att en signalsubstans frisläpps i blodbanan. ( angiotensin ??, skriver man. Då borde det gå att ta bort detta med blodtrycksmedicinerna ACE-hämmare)

En ACE hämmare är Lisinopril, som beforskas avseende MS.2 kommentarer:

 1. Anonym1:42 em

  Hej Sune.
  I augusti-09 kom en rapport om att blodtrycksmedlet Lisinopril kunde påverka MS.
  Se: http://www.sr.se/cgi-bin/blekinge/nyheter/artikel.asp?artikel=3038941

  Kan Du som läkare se nån koppling till dom rön om CCSVI som kommer nu?

  Mvh
  Tore trapatron@hotmail.com

  SvaraRadera
 2. Intressant vad du skriver Tore. Lisinopril är en ACE hämmare. Dvs säga det hämmar angiotensinbildning. Det var detta ämne som den polske läkaren trodde kunde påverkas alldeles omedelbart efter åtgärderna, då man kända cirkulationen i händer, fötter ansikte blev bättre eller då blåsfunktionen förbättrades. Jag skrev om detta medel i augusti förra året och lägger in det som en länk till inlägget.
  http://suneoverhagen.blogspot.com/search?q=lisinopril
  MVH
  Sune

  SvaraRadera