Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, februari 12, 2010

Ytterligare en person som ”opererats” för CCSVI


- hjärtkirurgen Gianfranco CampalaniMin källa är MSRC news. Se länk i marginalen.

En av Paolo Zambonis patienter som behandlats för CCSVI är själv kärlkirurg, närmare bestämt hjärtkirurg. Han arbetar på Nordirland men kommer från samma stad i Italien som Zamboni.

Gianfranco Campalani är framstående hjärtkirurg i Nordirland. 1986 insjuknade han i MS och han försämrades successivt under åren därefter. Han kunde med svårighet gå mer än 50 yards vilket är något kortare än 50 meter och använde därvid käpp. Han hade svårigheter att lyfta sina ben.

Ungefär 2007 mötte han Zamboni då han var på besök i sin hemstad, där Zamboni också finns. Zamboni erbjöd då sin kollega att bli testad för CCSVI på sin klinik. Man fann att han hade förändringar och året efteråt blev hans vener åtgärdade. Medels en ballongvidgning fick man förträngningarna i kärlen att vidga sig och blodflödet från CNS inklusive hjärnan att normaliseras. Han var vaken under behandlingen. 5 tinmar efter ingreppet gick han upp och gick utan sin käpp. Han kunde lyfta sina ben. Kunde sträcka på ryggen och blev längre. Under veckorna efter förbättrades flera funktioner han haft besvär med.. Hans sambo skrek till då hon såg honom efter operationen. Hon hade aldrig sett honom gå så bra.

Förra året återkom besvären. Ny undersökning visade då att förträngningarna återkommit. Han fick då förträngningarna åtgärdade av sina kollegor i Belfast och han blev ånyo förbättrad. Man har således gjort en sådan ballongdilatation av CCSVI även på Nordirland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar