Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, augusti 09, 2014

Dags att skrota CCSVI


CCSVI betecknar ett tillstånd där man säger att avflödet av blod från hjärnan är nedsatt pga defekta vener med förträngningar el andra abnormiteter som försämrat avflödet. Med hjälp av en ultraljudsundersökning med en egen teknik diagnosticerade kärlkirurgen Zambonini detta tillstånd och det gjordes också kärlvidgning på 65 patienter med skovförlöpande MS som efteråt i uppföljningen tycktes bättre. Teorin i stort var att stagnationen av blod skapade inflammation i form av MS härdar, ungeför som när det vid åderbråck i benen. 

Detta väckte uppmärksamhet bland många patienter och även bland MS läkare. Huvudsakligen var MS läkarna mycket avvaktande avseende detta och sa att de resultat man fått mycket väl kunde vara pga placeboeffekt. Detta väckte mycket stor irritation bland de patienter som tog till sig resultatet och det bildades CCSVI föreningar som propagerade för att det skulle göras studier men många ville också att man skulle åtgärda ev CCSVI utifrån det man redan funnit och att detta var tillräckligt.
Här trodde jag att om det skulle visa sig stämma med CCSVI teorin skulle Zamboni få Nobelpriset-så blir det inte.


Det lades upp stora undersökningar i bl a Buffalo i närheten av Niagara Falls.Rapporter visade att tillståndet fanns men efterhand har det visat sig att tillståndet kan hittas bland MS patienter och även bland icke sådana. Dessutom var det knappast vanligare hos MS patienter när rapporterna kom från de större undersökningarna

Den största påtryckningsgruppen var forat This is MS som tidigare varit ett forum där man diskuterat t allt beträffande MS från sk västerländsk medicin till alternativ medicin men nu blev det dominerande CCSVI. I stort togs detta forum över av CCSVI diskussionen. Sammanlagt tycks det finnas mer inlägg om CCSVI totalt; fler än 100 000 inlägg. Senaste året dock enstaka inlägg om detta. Intresset tycks vara noll.

Nu har den första kontrollerade studien avseende CCSVI. Det är samma undersökare som gjort de stora studierna i Buffala bl a Robert Zivadinov och BiancaWeinstock-Guttman. De var också neutrala beträffande CCSVI och gick in för att undersöka detta förbehållslöst enligt min uppfattning.
Studien nu är liten men kontrollerad . 19 personer med skovförlöpande MS. 9 personer genomgick kärlkirurgisk vidgning medan 10 genom gick en falsk sådan, dvs man fick genomgå en tillsynes likadan vidgning men det gjordes ingen.
Man fann inga komplikationer beträffande åtgärden. Man fann heller ingen bestående förbättring i gruppen som fick en äkta vidgning, MEN allvarligare var att 5 av de 9 i efterhand fick ökad sjukdomsaktivitet på magnetkamera jämfört med 2 av 10 i den andra gruppen.

Det här är en liten grupp förvisso men tillsammans med vad man tidigare funnit kan man nu definitivt förpassa CCSVI till cirkelarkivet speciellt som det möjligen kan ge ökad aktivitet. Man skulle ha gjort så om det varit en undersökning avseende mediciner. Det är synd att ingen sådan undersökning gjordes i begynnelsen!
Det här är en viktig lärdom beträffande CCSVI men också beträffande andra alternativa behandlingar som inte är tillräckligt undersökta.

1 kommentar:

  1. Buster.3:29 em

    Nu får forskarna styra om mot D vitaminbrist för det verkar vara inblandad i många sjukdomar.
    Livsmedelsverket verka sitta på läktaren som åskådare.
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5931912

    SvaraRadera