Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, augusti 04, 2014

Tack Thomas Skogh för denna föreläsning om ledgångsreumatismVad är fatigue och vad kanske det beror på och mycket, mycket annat berättar forskaren och reumatologenThomas Skogh vid sjukhuset i Linköping i denna video. Inte minst handlar det om en utveckling som sker beträffande flera kroniska sjukdomar. Det handlar om ledgångsreumatism som också kallas rheumatoid artrit (RA). ( Inom inte minst MS området trorr jag det kommer att ske ungefär en likadan utveckling som med RA).

Professor Skogh tar upp orsaker till sjukdomen som ärftlighet, miljö och livsstilfaktorer av vilka rökningen är den kanske viktigaste av alla. Och ffa visar han med både tal och i bild det senaste som finns i diagnosväg och behandlingsväg.
Man vill numera ställa diagnos så tidigt som möjligt för att kunna behandla så tidigt och effektivt som möjligt.  För 20 år sedan gick man från de svagare medicinerna och prövade sig fram. Fungerade det inte med en prövade man en annan. Det var ej heller någon brådska med diagnosen. Det var ingen bra väg säger Thomas Skogh- människor blev handikappade.
1987 bestämde man att fyra av följande sju krav skulle vara uppfyllda för diagnos. Det var morgonstelhet, artriter (svullna och ömma leder) i minst tre leder, artriter i händer, symmetriska artriter, mjukdelsförändringar, positiv reumafaktor, röntgenförändringar på handskelett. Dessutom skulle detta ha varit i minst fyra veckor. Redan tidigare gällde likartade kriterier.

I och med att effektivare mediciner kom och att man dessutom såg att patienterna blev handikappade började man strukturera upp situationen:
Man vill nu att behandlingen skall syfta till remission, dvs att sjukdomsaktivitet skall försvinna eller göra så i möjligaste mån. För att uppnå detta krävs täta kontroller där om någon medicin ej hjälper tillräckligt skall den bytas ut eller också skall man lägga till.  För att kunna behandla tidigare har man nu nya kriterier till att kunna ställa diagnosen: artrit i en led, morgonstelhet samt anti-CCP el ACPA ( ett prov som är ganska specifikt för RA).

Vi har sett en liknande process av strukturering avseende sjukdomen Bechterew ( där man nu har satt in en fördiagnos där man ännu inte ser sjukdomen på röntgen och man kan därigenom börja tidigare behandling). Samma process gäller MS Där kan man nu börja behandla vid endast ett skov ( sk CIS) diagnosen MS kan ställas på ett kliniskt skov samt att man kan se på MRI att det finns tidigare lesioner. Dessutom finns nu också en diagnos som görs bara på MRI men där man inte haft något kliniskt skov.
Vidare är Remission något som är aktuellt. Det kanske bäst kan beskrivas av behandling av diabetes. Man nöjer sig inte med att patienten skall må bättre och inte ha några symtom. Man vill också att blodsockervärden och indikatorer på hur blodsockret legat längre perioder (HBA1c) skall ligga bra för att det inte skall komma några följdverkningar, skador.
Remission för MS och RA innebär att det inte skall vara någon sjukdomsaktivitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar