Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, oktober 20, 2014

Artikel om parkinsonvården i Läkartidningen

I Sverige finns cirka 22000 personer med Parkinsons sjukdom. Det är således en vanlig neurologisk sjukdom. Nyligen har det genomförts en enkät Move for Change i Europa avseende sjukdomen där 5366 patienter och deras vårdare svarade på enkäten. Bland resultaten fanns att 48 procent hade inte fått träffa en specialist inom två år efter att de fått diagnosen.  9/10 hade tillgång till allmänläkare och neurolog. Många ansåg att information om sjukdomen, medicinsk behandling och pågående forskning var bristfällig.

resultat enkäten

Tillgänglighet
 I  Sverige det problematik med tillgängligheten, ffa tillgänglig specialist med inriktning på Parkinson sjukdom.
Få med svår Parkinson utreds för avancerad terapi.
Ett stort problem  kommer då sjukdomen har progredierat och man inte utreds och därmed får de behandlingar som numera kan erbjudas komplicerad Parkinsons sjukdom. ( hjärnkirurgi och pumpbehandling ).

Ojämlik vård
Vården av parkinsonpatienter är ojämlik. Det erbjuds olika vård i olika landsting. Personligen tror jag att en förstatligande av vården är enda sätt att göra vården jämlik.  Jag har nyligen läst om ojämlikheten ( olika vård olika landsting) vid MS, neurologiska sjukdomar öht, cancersjukdomar, ledsjukdomar ( mer specifikt artrosvården) mm. Den ojämlika vården är ett STORT problem.

Jag tror förstatligande av vården  också kunde bli en lösning på hur framtida vårdorganisation skall organiseras. Den uppsplittring som finns idag av vården i olika landsting försvårar den specialisering av vården som krävs för många sjukdomar idag.
Det enda parti som idag står för förstatligande av vården är KD. Det är också det parti som haft ansvaret för sjukvården de senaste åtta åren och de tycks ha sett problematiken. Man hoppas på att andra partier skall dra liknande slutsatser som KD och en utredning vore önskvärd .

Sverige har varit ganska långt framme beträffande forskning och informationssatsning om sjukdomen.
Det finns information om sjukdomen på sajten http://www.parkinsonguiden.se, där kan man bl a
läsa om Parkinsonskolan.

Källa  Läkartidningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar