Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, oktober 27, 2014

Hur gör hjärnan sig av med restprodukter? Ett skäl till att ta vara på och vårda sin sömn

I kroppen finns ett lymfsystem som bl a samlar upp restprodukter från vävnader och återför det till blodet. Detta saknas i hjärnvävnaden. Studier av råttor som gjorts bl a av forskaren Jeff Ilif visar att det finns ett system i centrala nervsystemet där restprodukterna tas omhand av CSF -cerebro spinal fluid vilket är den vätska som finns i ryggmärgskanalen och som också omger hjärnan. Den vätskan tar upp de restprodukter som bildas efter de processer som sker i hjärnan. Vad som är speciellt med detta system är att det är igång främst huvudsakligen då vi sover. Jeff Iliff berättar om detta på Ted Talks.

 Exempel på restprodukter kan bl a vara beta amyloid, de restprodukter som man ser ansamligar av vid Alzheimer sjukdom.
Sparas under fliken Andrum-Om stress, sömn mm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar