Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, oktober 24, 2014

D-vitamin och prostatacancer ( MS ,,, ,,, ,,,


Om man tar D-vitamin och applicerar det på celler från prostatacancer hämmas deras tillväxt, säger forskaren James R. Lambert CU Cancer Centret vid Colorado University, Aurora.
Colorado University I en studie ville man undersöka vilka gener som påverkades av D-vitamin i detta sammanhang.
GDF-15 genen uppregleras av vitamin D, det vill säga den uttrycker mer protein, ( det producerar mer av det aktuella proteinet som genen har den genetiska koden till).
Man undersökte först om GDF-15 fanns mindre i prostatacancerceller än i normala prostataceller och det gjorde det inte. Det verkade inte som om GDF genen var involverad i hämningen av cancertillväxt.
Man gick dock vidare och tittade bara på prostatacancerceller där det fanns inflammation och bingo- där var halten av genen GDF-15 låg.
Man tror att inflammation är en drivkraft i olika former av cancer till exempel bröstcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer och det förefaller det troligt att D-vitamin skulle kunna hämma prostatcancertillväxt via GDF-15 och inflammationsdämpning.

Studien visade också hurusom genen GDF-15 undertrycker inflammation. Det tycks vara genom att hämma NfkB som sedan tidigare är känt för att främja inflammation och tumörbildning och tumörtillväxt. Tidigare har jag skrivit upprepade gånger om NfkB ( nukleär faktor kappa beta). Bla tycks BG-12 Tecfidera blockera NFkB. NFkB finns i cellkärnan och stimulerar DNA så att inflammation så småningom sker. Gurkmejas eventuella inflammationsdämpande effekt tros också gå via NFkB.


obs kapar skall vara skapar


D-vitaminets roll vid prostatacancer har varit under diskussion. Studier har pekat åt olika håll. En studie där man tog hänsyn till genetiken skrev jag om i Allt jag vet om D-vitamin. ( det var januari 2011- det har flytit mycket vatten under broarna sen dess). ” En amerikansk institution vid namn Agency for Healthcare Research and Quality1 publicerade 2009 en genomgång D-vitaminets och kalciums påverkan på hälsan. Där gick man igenom ett flertal av de rapporter som fanns , och sammanfattningen visade få säkra resultat. För till exempel prostatacancer fanns det fynd som talade i båda riktningarna. En av de undersökningar man hade i underlaget visade inga säkra samband mellan D-vitamin-halter och prostatacancer. Emellertid gjorde forskarna om denna undersökning vilket publicerades 20072. Man hade då genetiskt undersökt vitamin D receptorer och det visade sig finnas två former av sådana, av vilka en var effektivare än den andra. Om personer som hade de minst effektiva formerna av VDR hade låga värden på D-vitamin var det en kraftigt ökad risk för prostatacancer men inte om man hade höga värden av vitaminet. De som hade den typ av VDR som fungerade mer effektivt löpte ingen ökad risk för prostatacancer även vid lägre värden av D-vitamin. ”

Forskarna Jonatan Salzer och Peter Sundström vid Umeå universitet skrev på Brännpunkt SVD en artikel om forskning som visade att låga D-vitaminnivåer bl a kan öka risken att få MS. De skrev Bevisgraden” i ovanstående studier räcker dock inte. För att slutgiltigt visa att D-vitamintillskott kan minska risken för ms, barndiabetes och tjock- och ändtarmscancer, samt att höga nivåer inte är farliga (vilket en del är oroliga för), behövs studier speciellt konstruerade för det ändamålet. Sådana finns tyvärr inte i dag.
En sådan studie skulle kräva mer än hundra tusen deltagare och lång uppföljningstid. Man skulle få slumpa hälften till D-vitamintillskott och hälften till verkningslös placebo, och utvärdera effekter på hälsan 10–20 år senare. Det säger sig självt att denna typ av stora studier inte kan genomföras av en enskild forskargrupp. Det skulle krävas en organisation med god ekonomi, säkrad för flera årtionden framöver, med god logistisk kapacitet för att distribuera enkäter, piller, ta blodprover och utvärdera sjukdomsförekomst.”
Jag tror inte att en sådan studie är praktiskt genomförbar. Den kommer aldrig tillstånd. Jag tror man får gå på vägen att man har visat att det i de flesta fall är ofarligt att höja doserna D-vitamin ( det finns sjukdomar med undantag) och att det man får ta till sig de mängder av forskning om D-vitamin som hela tiden flyter in till exempel om D-vitamin och MS.
1
2
En video om aktivering av NF-kB
 


1 kommentar:

  1. Buster.4:02 em

    Videoklipp från Aktuellt 2014-10-22 om D vitaminberikningen. Håkan talar att man kan förgifta sig så han är ganska ensam i världen med den uppfattningen. Mats Humble säjer för 30 år sedan var nivån högre i befolkningen.

    http://www.youtube.com/watch?v=ZhPPn_CVnmY&list=UUDpWAZb507uwJm15_3NSqgw

    SvaraRadera