Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, oktober 22, 2014

MS och ögonsjukdomen uveit.

MS och ögoninflammationen uveit.

Under försommaren hade jag en irit.

En undersökning visar att MS är 18 ggr vanligare hos patienter med uveit i USA och 21 gånger vanligare i Europa. MS diagnosticerades före uveit i 28 procent av fallen och samtidigt i 15 procent medan uveiten diagnosticerades förs i 54 procent av fallen.

Jag trodde att det endast var en typ av uveit som var kopplad till MS nämligen en uveit i pars plana men den här undersökningen visar att det även är vanligare vid den typ jag hade främre uveit, dvs irit. Det visade sig att en sjättedel av de patienter med MS hade en främre uveit. (irit).
Så jag blir nog tvungen att anta att det finns ett samband mellan den iritt jag hade och sjukdomen MS.

Kopplingen mellan uveit och MS kan göra att man söker tidigare då man får symtom skriver man i den aktuella artikeln och det kan göra att behandling sätts in tidigare och på så sätt förebygger handikapp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar