Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, oktober 02, 2009

Mer om stress och sjukdomar


Många har upplevt allvarlig stress innan de insjuknade i vissa typer av stroke enligt en studie från Göteborg. Forskaren Katarina Jood uttrycker sig med en viss försiktighet, men det verkar finnas ett samband enligt undersökning. Man har dock frågat om självupplevd stress och det finns då risk att man minns fel eller övertolkar stressnivån, säger hon. 600 personer fick fylla i ett formulär 10 dagar efter att man lagts in pga akut hjärninfarkt., där de fick ange hur stressade de kännt sig innan insjuknandet. Man fann en skillnad mellan olika typer av stroke, där exempelvis stroke som berodde på emboli (propp som lossnat, kan bildas i hjärtat vid exempelvis förmaksflimmer, varför patienter med flimmer ofta står på blodförtunnande) från hjärtat inte var kopplat till stress. En koppling fanns dock mellan stroke beroende på proppar från aterosklerotiska kärl och där man ej kunnat fastställa orsak.

Den undersökning från Danmark som visade ökad risk för MS efter ett barns död, har följts upp och man har också tittat på stress och stroke. Där fann man ingen koppling mellan ett barns död och stress, däremot fann man en ökad allmänt ökad dödlighetsrisk för mödrarna men ej fäderna. Man fann en lätt ökad cancerrisk hos föräldrarna, ökad risk för intagning på psykiatrisk sjukhus speciellt för mödrarna, ökad risk för hjärtinfarkt samt den största risken som tycktes vara för MS.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar