Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, oktober 11, 2009

S1P och dess receptor


Sfingosin-1-fosfat (S1P) är en lipid som reglerar olika fysiologiska processer i kroppen bland annat i immunförsvaret. Om man tänker sig de olika signalerna mellan olika celler och inne i cellerna som trafik kan man kanske säga att S1P är en sorts trafikpolis. Denna trafikpolis påverkar bland annat lymfocyternas förmåga att flytta på sig, lämna lymfknutor mm. S1P receptorer finns på utsidan av många celler, men de finns där i olika kombinationer och beroende på denna kombination reagerar cellen på ett speciellt sätt. På liknande sätt som man skall reagera olika vid en polismans olika tecken eller olika tecken på trafikljus. S1P kan alltså reglera immunfunktionen.
FTY-720 eller Fingolimod ( namnet kommer troligen av ordet sfingosin och modulera) är ett medel som påverkar S1P receptorn och även det medel, ACT-128800/ RG3477, som undersöks i fas II studie nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar