Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, juli 03, 2011

Inget nytt direkt med yoga garanterat fri från mantra.

Artikel i DN om yoga utan mystifierande teorier.  Jag har inte hållit på med yoga så länge men tycker mig ha en god nytta av min yoga även utan mystik och teorier om olika energikanaler som det inte finns några kända biologiskt-anatomiska korrellat till. Jag har haft två yoga lärare.  Den ena hade hållit på i 25 år och den andre i 50  ( är nu 89) och båda två arbetar med det koncept som beskrivs i artikeln; så några nyheter är det inte men ändå viktiga budskap så länge mantran och mystik minskar förståelse för vad yoga är.


Forskning och yoga.
Däremot kommer det en del forskning om yoga och meditation , forskning som inte bara är utförda och finansierade av organisationer och personer som ”tror” på yoga och därför har en benägenhet att vinkla forskningen, s.k. bias. Detta förekommer väl vid all forskning att omedvetet eller medvetet forskningen färgas av forskaren, finansiärens önskemål, åsikter och också pekuniära behov och det är bland annat därför det man vill kontrollera forskningen med att det skall finnas kontrollgrupper, att grupperna skall vara likvärdiga vilket man vanligen tror sig få genom att de slumpas fram och helst skall det också finnas möjligheter till dubbelblindning dvs både försökspersoner och de som utför testen skall inte veta vad man egentligen får för behandling. Detta går oftast rätt bra vid forskning på mediciner. Tabletter kan se lika ut oberoende om de innehåller en verksam komponent eller bara verkningslös, sk placebo. Beträffande yoga och meditation och mycket annat är detta svårare. Inte minst beträffande kost under en lång tid. Kortare tider kanske man kan servera föda maskerat till något annat men i långa loppet tror jag det är ytterligt svårt.


Yoga och effekter på hälsan allmänt
Men det börjar rapporteras en del forskning om yoga. En undersökning gjordes i Portland Oregon av cirka 120 friska ”äldre” personer, som uppdelades i tre grupper där en grupp fick delta i yoga, en annan grupp fysisk aktivitet (promenader) och en tredje stod på väntelista. Man undersökte efter sex månader effekter på hälsan och välbefinnandet. Man tittade på kognitiva effekter som minne och uppmärksamhet men där fann man inga effekter däremotupplevde de som deltog i yoga en förbättrad livskvalitet och vissa fysiska parametrar som smidighet, balans. Man fann även effekter på trötthet.

Yoga och ledsjukdomar
I februari publicerades en översikt av yoga vid artritbesvär ( arthritis vilket kan innebära både reumatisk artrit och artros). Undersökningen var gjord av Haaz och Bartlet vid John Hopkins School of Public Health. Man gick igenom befintlig litteratur om yoga vid artrit bland annat forskning publicerad i medicinska tidskrifter som är granska av peer reviewers, vilket gör dem tillförlitligare ur kvalitetssynpunkt. Den aktuella översynen publicerades i en sådan tidskrift Rheum Dis Clin North Am. 2011 Feb;37(1):33-46. Epub 2010 Dec 3.
Man fann elva undersökningar av vilka fyra var randomiserade kontrollerade studiet ( RCT) och fyra var det inte.
Alla försöken var små och kontrollgrupperna varierade. Man fann inte några direkta biverkningar av yogan och resultaten var jämförbara eller bättre av andra interventioner av fysisk aktivitet. Bevisen var starkast för minskade symtom ( ömma, svullna leder) handikapp och bättre förmåga att klara sig själv samt mental hälsa.
Stephanie Haaz håller på med en kontrollerad undersökning av hur ett modifierat yoga program påverkar livskvalité för människor med reumatoid artrit och artros.

Yoga och MS
Det här undersökningen visar ungefär samma resultat för deltagande i yoga grupp som att träna på ergometercykel men givetvis bättre än de som inte tränade alls. Det blev förbättring av fatiguen, som är en av de besvärliga symtomen vid MS. Det hela stämmer med vad jag själv upplever. Det viktiga kanske inte är vad man gör utan snarare att man gör något fysiskt aktivt regelbundet. Man får också vara lite vaksam på att man inte går över gränsen av aktivitet, för upplevde jag att jag utlöste fatigue som sedan satt i hela dagen. Men den gränsen gick att förskjuta genom regelbunden träning och förebyggande vila ( vila under träning innan svår trötthet satte in).

Yoga en teknik bland många att slappna av och hantera stress.
Här kan man läsa om Mayoklinikens råd avseende livsstil och Crohns sjukdom. Det handlar om olika vägar att nå ett mål där man mår bättre.

En del kanske behöver mystifikationerna
Kanske detta med mystifikationer, mantran, energikanaler som man aldrig kan hitta kan verka intressant för en del människor. Kanske förstärker det placeboeffekterna som ju också är verkliga effekter. Det är deras alternativa vägar. Vi lever i ett fritt samhälle. Det finns så mycket annat som inte heller är klarlagt, som det läggs tjocka sjok av dimma över. Det kan handla om korruption i Sverige som officiellt inte existerade. Efter Uppdrag Gransknings rapporter från Göteborg har nog de fjällen tagits bort från våra ögon. Jag tror nog att vi till syvende och sidst skall försöka ta bort dimridåerna och se vad som finns där. Yogan har troligen en del effekter som man kan upptäcka vetenskapligt. Kanske är effekterna likvärdiga med andra aktivitet- jag skulle tro att det är så. Att tro på mantran och ritualer kan förstärka dessa effekter hos en del. Hos mig gör det motsatsen.

Finns det något speciellt med yoga?
Men det finns något speciellt med yoga, kombinationen av fysisk aktivitet, sträckningar, ansträngningar och avspänning. Fysisk avspänning och psykisk avspänning. Först framme där kanske man  är redo  att till sig nya saker, att  låta sig  påverkas, förändras. Man kanske når ett tillstånd där "flow" är möjligt.   Men vad är det och hur undersöker man det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar