Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, juli 08, 2011

Hur vanlig är MS

Totalt rapporterades ungefär 1,3 miljoner personer med MS i hela världen
Europa 630 000
Hela Amerika 520 000
Östra medelhavsregionen 66 000
Västra stillahavsområdet 31 500
Sydöstra Asien 31 500
Afrika 11 000

Prevalens = den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd
Incidens antalet nyinsjuknanden i en viss population under en avgränsad tid ( vanligen per år).

Förekomst beroende på region
Prevalens
Globalt: 30 per 100 000
Europa: 80 per 100 000
Östra medelhavsregionen: 14.9 per 100 000
Amerika totalt: 8.3 per 100 000
Västra stilla havsområdet: 5 per 100 000
Sydöstra Asien: 2.8 per 100 000
Afrika 0,3: per 100 000
Incidens
Global incidens: 2.5 per 100 000
Europa: 3.8 per 100 000
Östra medelhavsregionen: 2 per 100 000
Amerika totalt: 1.5 per 100 000
Västra Stillahavsområdet: 0.9 per 100 00
Afrika 0.1 per 100 000Förekomst i relation till inkomst i respektive land.
Prevalens
Höginkomst land 89 per 100 000
Övre medelinkomst 32 per 100 000
Lägre medelinkomst 10 per 100 000
Låginkoms 0.5 per 100 000
Incidens
Länder med högre inkomst: 3.6 per 100 000
Länder med över medelinkomst: 2.2 per 100 000
Länder med lägre medelinkomst:1.1 per 100 000
Länder med låg inkomst: 0.1 per 100 000


Förekomst av MS i olika länder
Prevalens
Ungern 176 per 100 000
Slovenien 150 per 100 000
Tyskland 149 per 100 000
USA 135 per 100 000
Canada 132,5 per 100 000
Tjeckien 130 per 100 000
Norge 125 per 100 000
Danmark 122 per 100 000
Polen 120 per 100 000
Cypern 110 per 100 000
Incidens
Kroatien 29 per 100 000
Island 10 per 100 000
Ungern 9.8 per 100 000
Slovakien 7.5 per 100 000
Costa Rica 7.5 per 100 000
USA 6 per 100 000
Lettland 8 per 100 000
Danmark 5.9 per 100 000
Norge 5.5 per 100 000
Schweiz 5 per 100 000

Medelåldern då symtomen på MS kommer är mellan 25 och 32 år med ett genomsnitt på 29 år. Detta gäller hela världen men kan skilja sig mellan olika regioner. Lägst är åldern i östra medelhavsregionen 26,9 år och högst i västra stillahavsområdet 33.3 år. I Europa är det 29 år.

Konklusioner man drar är att man måste vara uppmärksam på konsekvenserna av åldern vid insjuknandet. Det är krasst ekonomisk många år som går förlorade och satsning på forskning, mediciner är av stor vikt och att se på det ur den synpunkten känns inte så moraliskt bra men det kan gynna individen.
Varför är debuten lägre i många utvecklingsländer?


Globalt är kvoten man / kvinna 0,5 vilket innebär att det går två kvinnor på varje män. Denna kvot är lägst i Europa 0.6. och ända ner till 0.31 i västra stilla havsområdet. ( Jag vill minnas att kvoten var närmare ett i början av 1900-talet.)

Siffrorna och förekomsten stämmer väl med Sol/D-vitaminhypotes och också med vissa matmönster från industialiserade länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar