Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, februari 10, 2011

Glutamat och neurologisk sjukdom. Hopp vid stroke, MS, parkinson mm
Vad är glutamat? Det är en signalsubstans I nervsystemet som är viktig för bland annat minne och för att våra sinnesorgan skall kunna skicka information till hjärnan. MEN då det blir för mucket av just denna signalsubstans kan den ge upphov till skador I centrala nervsystemet. Glutamatet blir då neurotoxiskt och tros bidra till många neuroligiska sjukdomar.
Glutamat finns i många födoämnen, men när man tittar på vad livsmedelsverket skriver om detta, bedömer man det som att via födan kan man inte få i sig sådana mängder att det skulle kunna bidra till neurologiska skador.
Det är nog snarare så att när någon skada skett inne i hjärna och ryggmärg kan det komma bildas överskott av glutamat så att halten blir sådan att det kan skada nervceller. Jag skrev om detta för några år sedan i inlägget "Trött i hjärnan".
Det har nu kommit två studier som handlar om glutamat och hur man utifrån hur det fungerar skulle kunna få fram medicinering som gör att skadorna minskar vid exempelvis stroke, MS, parkinson och andra neurologiska sjukdomar.
Vad man arbetar med vid bland annat Weizmann Institute är inte att försöka att få in någon medicin genom blodhjärnbarriären som skulle minska glutamats effekter utan att i stället försöka att pumpa ut glutamat från hjärna. Det finns i blodkärlen "pumpar" för olika ämnen som skall in och ut i hjärnan. Det finns bland annat sådana pumpar som verkar för att koncentrationen av glutamat skall vara på en "balanserad" nivå. Genom att försöka minska glutamat i blodet testar man möjligheterna att detta skulle kunna öka uttransporten av glutamat från hjärnan. Genom att använda ett enzym(GOT) som normalt gör detta, och dessutom ett liknande men konstgjort enzym som gör att glutamat sänks i blodet och sätts in i på lagringsställen har man gjort försök på råttor. Och man fann att man fick sänkningar av glutamat och att också "stroke" hos råttorna ledde till mycket mindre skador om man de fick dessa enzym.
I en annan undersökning på strokepatienter tog man prover på vilka halter av glutamat och på det glutamatsänkande enzymet GOT som patienterna hade och man fann att det bästa sättet att förutspå hur pass omfattande skador man skulle få var just dessa prover. Höga halter av glutamin och sämre prognos, mer skada efter tre månader, medan höga halter av GOT gav bättre prognos.
2009 kunde man på samma sajt läsa om prognosen vid MS och glutamat halt i hjärnan. Man hade med en avancerad avbildningapparatur kallad proton MR spektroskopi mätt halten av glutamat i hjärnan. Man fann att ju högra halt av glutamat man fann desto mer tecken på axonskada fanns man hos patienterna. Detta skedde genom att man mätte ett speciellt ämne som speglade detta.


Här är troligen något på gång som många neurologiskt sjuka kan dra nytta av.

3 kommentarer:

 1. Anonym9:07 em

  Dr Swanks teori om kosten är intressant.
  http://translate.google.com/translate?hl=sv&ie=UTF-8&u=http://www.swankmsdiet.org/About%2520Dr%2520Swank&rurl=translate.google.se

  SvaraRadera
 2. Hej anonym,

  Jag använder Jelineks kost som bygger på Swank och det har fungerat bra för mig. Swank är nog den store inspiratören för flertalet som utformad något om MS kost.
  Hälsningar
  sune

  SvaraRadera
 3. Tillägg:
  Eftersom Jelinek numera inte rekommenderar att man skall kunna äta kyckling, vilt så kan man nog säga att min kost mera liknar Swanks i det avseendet.
  /Sune

  SvaraRadera