Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, februari 23, 2011

T-lymfocyter och MS

Ett exempel på behandling riktad mot T-lymfocyter.


T-lymfocyter och MS
Att inrikta sig på att på något sätt blockera T-lymfocyterna är troligen en effektiv väg att stoppa förstörelsen av myelin vid MS enligt forskaren  Harley Tse vid Wayne State University's School of Medicine i en studie som publicerats i Journal of Neurology i januari 2011. Källa Phys.org. Länk i marginalen.

Teorin autoimmun sjukdom innebär att det sker ett angrepp på den egna vävnaden av immunförsvarets celler. Vid MS angrips myelinet kring nervtrådarna som leder nervimpulser från en cell till en annan.
Myelin: Myelinet effekt är dels att isolera nervtrådarna, och dels att snabba upp förbindelserna mellan olika nervceller. När myelinet skadas går nervsignalerna långsammare eller inte alls


.Det har förekommit en debatt om huruvida att blockera T-cellerna är en effektiv väg att inflammationen och angreppet på den egna vävnaden vid MS. Det man diskuterat är bland annat om det vid olika skov är olika typer av T-celler som angriper myelinet vid de olika skoven.
  • En teori är att det är samma typ av T-celler. Enligt denna teori är det samma del av myelinet som angrips varje gång.
  • En annan teori är att det är olika T-celler som angriper vid de olika skoven och riktar sig mot olika delar (proteiner) i myelinet.
Om det är så att det är olika typer av T-celler vid olika skov som angriper olika myelindelar. I så fall skulle en behandling riktad mot T-cellerna vara ganska ineffektivt.Att inrikta sig på att på något sätt blockera T-lymfocyterna är troligen en effektiv väg att stoppa förstörelsen av myelin vid MS

För att försöka finna ett svar på dessa frågor har man nu undersökt möss som haft en experimentell MS. Man tog fram en musstam där de sjukdomorsakade T-cellerna var märkta. Efter att mössen ifråga haft ett skov tog man bort de märkta T-cellerna och efter detta fick de inga fler skov, vilket skulle stödja att det är samma T-celler som ger upphov till olika skov.
Det finns givetvis en hel del svagheter i detta. Får det första är "mus MS" inte multipel skleros och Mus MS beter sig inte alltid lika som MS. Möss är inte människor. Samtidigt är det ett experiment som visar på ett orsak-verkan samband vid sjukdomen mus MS och det finns likheter mellan MS och mus MS. Mycket av den allra mest grundläggande forskningen om MS baseras på att det finns en likhet, och den likheten bekräftas i grundforskningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar