Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, februari 16, 2011

Känseln i händer och fötter kan förbättras av en salvaSe enkäten i marginalen om känselstörningar i fötterna vid MS.En komplikation till diabetes är att känseln i speciellt fötter kan försämras. Det kan leda till ytterligare komplikationer där man utvecklar sår för att man inte känner. De varningssignaler som kommer innan man får då man fått en liten blåsa på foten kanske man inte upplever förrän det vuxit och blivit infekterad. Själva känselnedsättsättningen eller förändringen kan ge upphov till att man känner smärtor, stick, krypningar och liknande som känns obehagliga. Man kan ha liknande fenomen vid MS även om faran för sår där kanske inte är lika uttalad.

Man kan även ha känselnedsättningar i händerna som följd av nervpåverkan. Detta kan till exempel ske efter att det blivit trångt för en nerv speciellt i trånga passager i handleden och det är också förekommande när man arbetat med verktyg som ger vibrationer.

Professor Göran Lundborg handkirurg i Skåne men också också i sin forskning intresserad av neurplasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att bygga om sig själv har deltagit i två forskningsprojekt som handlat om diabetesfötter och vibrationsskador i händer. Jag har tidigare skrivit om hans arbete med personer som fått en hand amputerad och där i efterhand fått fantomsmärtor/ upplevelser i den amputerade handen, dvs den känns och den smärtar ofta. Det hela beror på att när man förlorat en hand blir området i hjärnan som representerade den handen utan funktion och så småningom tas den delen av hjärnan över av andra kroppsdelar respektive ställen i hjärnan, kartan i hjärnan ritas om. Genom en spegelanordning kan man göra så att man kan spegla den hand och underarm man har kvar så att det ser ut som att det är den arm som är borta. Då kommer man att börja känna det som att den hand som är borta fått liv igen och fantomsmärtorna börjar försvinna. Hjärnan reorganiserar sig.
Den salva man använder är en enkel bedövningssalva som man använder när man vill lokalbedöva ett område som man vill ge en injektion i eller liknande. Här anbringar man salvan i ett nära det område som har "skadad" känsel för diabetesfötter gäller det underbenet och för vibrationsskada i en hand gäller det underarmen. Man blockerar känseln från respektive underben och underarm och känseln från respektive fot eller hand skall därför får en chans att utbreda sig i dessa angränsade områden i hjärnan och etablera sig där. Detta är också vad som händer. Effekten av salvan sitter i cirka ett dygn men så småningom efter upprepning visar det sig att effekten sitter i längre och längre. I en av artiklarna beskriver kvinnan att hennes domningarna och värken i handen försvann helt efter ett halvår. Liknande har man sett även beträffande diabetesfötter.
Det hela handlar alltså om att varje finger, varje kroppsdel har ett eget område i hjärnan dit dess känseltrådar går. Detta är dock inte fixt och färdigt utan kan omarbetas. Bland annat så tas områdena över om en kroppsdel amputeras och man en kroppsdel och till och med en protes kan ta en plats i ett område om man stimulerat till detta på något sätt, hjärnan är flexibel, plastisk.

Här håller Göran Lundborg ett föredrag om hjärnan och neuroplasticitet 17 minuter.
Om cirka en månad kommer Göran ut med en bok på svenska om neuroplasticitet: Handen och Hjärnan. Från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden.
 
Man har ju lite funderingar om hur känselstörningarna i MS fötter skulle kunna påverkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar