Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, februari 25, 2011

Om alternativ vård

Juni 2005 om alternativ-komplementär vård nedanför. När jag läser igenom det står jag för det fortfarande.  Sedan dess har jag bland annat börjat med diet för min MS. Diet som innebär reduktion av omega-6 fetter och mättade fetter. Försöker och att använda långsamma kolhydrater. Mycket grönsaker och frukt.

Jag gör också yoga: 2005 höll jag på med mindful meditation och yogan  innehåller för min del inslag av det.

Jag vill gå igenom min blogg och rensa. Mycket är inaktuellt. Mycket upprepningar. Jag vet inte hur mycket jag skrivit om till exempel antegren- Tysabri osv. 

Jag har också börjat med reklam. Från början ville jag ha reklam som jag själv kunde stå för. Det var dock för mycket arbete i och med att jag har dålig internetkontakt nu. Det blev google ad sense, som känner av vilka ord jag använder och lägger ut annonser utifrån det. Ibland blir det helt galet och ibland adekvat. Men min grundsyn är att vuxna människor kan välja  och välja bort och att man skall ha de möjligheterna, så tills vidare känns det riktigt. Jag får ompröva det om en lång period.

Det här skrev jag 2005:

 

Min syn på alternativ-komplementär vård

Framför mig har jag två tidningar, Husmodern från 1942 som jag hittade i ett uthus och Dagens Medicin. Det finns åtminstone ett ämne som tangerar varandra i de båda tidskrifterna. Det är dels en artikel om månsjuka av den första kvinnliga professorn i Finland Alma Söderhjelm. Hon var professor i historia. I Dagen Medicin skriver man om flera remissinstanser avvisar ett förslag om register för alternativmedicinare.

Man skriver "Regeringen kom redan i budgetpropositionen för 2004 överens med mp om att ett register skall inrättas utan föregående utredning. Mp har drivit registret som en av sina sjukvårdspolitiska hjärtefrågor, eftersom detta skulle vara ett första steg mot offentligt erkännande av alternativ och komplementär medicin. " En efterbeslutsutredare tillsattes, som i december kom med ett förslag om ett nationellt register för yrkesutövare av komplementär och alternativ medicin. Som ett krav för att få registrera sig skulle man ha minst 20 poäng basmedicinsk utbildning.

Jag är glad att tunga instanser (Läkarförbundet, Sjukgymnastförbundet, Farmaceutförbundet, Psykologförbundet, Karolinska Institutet) går emot detta. Jag har inget emot alternativ medicin eller komplementär medicin, om det inte innebär att man försummar att man får adekvat medicinsk behandling enligt kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. En annan sak, som jag också är rädd för, att det finns en risk för att man kan bli utsatt för lurendrejeri. Om man har en sjukdom, där man blir bättre utan att någon behandling görs, är det lätt att tro att man blivit hjälpt av det och det preparatet. Sjukdomen MS har i många fall detta förlopp åtminstone i början. Om man då tror att det är någon kur som hjälpt då är det lätt lägga ut stora summor för att inte bli invalidiserad. Olika typer av cancer kan man idag bota, men viktigt är då att man kommer under sakkunnig vård så fort som möjligt.

Jag har själv varit med om patienter med helt botbara tumörer, som avstått från den skolmedicinska behandlingen för att vända sig till alternativmedicin, och också sett en del återvända i ett eländigt tillstånd, nu bortom all räddning.

En del av sådant får vi läkare ta på oss. Vi har inte lyckats ge information till patienter och anhöriga så att de trott på vad man sagt.Under senare år har jag mer varit patient än läkare och jag har då kommit i kontakt med andra sidan. ( Bara detta att man kan tala om andra sidan i en vårdrelation säger mycket). Patienter talar ofta om att de inte har förtroende för sin läkare, läkare är köpta av läkemedelsindustrin och man kan inte lite på dem på grund av att de vill tjäna pengar. Men det beror inte bara på dålig information, dåligt omhändertagande. Även press, myndigheter som socialstyrelse, politiker får också ta ett stort ansvar för detta. Att miljöpartiet har en sådan syn förefaller mig troligt eftersom de vill driva fram ett register officiellt register över alternativ-komplementärmedicin.Och hur kan man lita på Miljöpartiet om jordens hälsa om man är negativ till vetenskap beträffande människors hälsa.

Men som sagt jag är inte emot alternativa tankar. Det finns säkert mycket inom den alternativmedicska sfären som kan visa sig riktigt. Men det måste utsättas för de prövningar som gäller inom skolmedicin. Och när det är gjort tillhör det ju skolmedicinen. Jag har heller inget emot att man vänder sig till alternativmedicin, bara det inte äventyrar något(inklusive ekonomin). Jag har själv använt aloe vera gel för hudbevär.

Sune Överhagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar