Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, februari 27, 2011

MS och signalsubstansen noradrenalin

Noradrenalin är en vanlig neurotransmittor och dessutom ett stresshormon som produceras i binjuremärgen tillsamman med adrenalin.. Neurotransmittorer är signalsubstanser i nervsystemet som gör att nervimpulser kan överföras från en nervcell via så kallade synapser. Denna neurotransmittor tros spela en viktig inflammationshämmande effekt på neuronen och minska stress(belastning) av neuronen. Noradrenalin tros också påverka blod-hjärnbarriärerns integritet, med vilket man bör mena dess förmåga att fungera eller kanske dess förmåga att påverkas- vilket kan ha olika betydelser.

I hjärnan produceras huvudsakligen noradrenalin i ett område som heter locus coerulus, och man har funnit att personer med MS tycks ha mindre halter av noradrenalin i hjärna. Forskare vid UIC College of Medicine antog att en skada på locus coerulus var orsaken till detta.
Paul Polak som var huvudförfattare till studien säger att det finns mycket bevis för att Locus coerulus är skadad vid Alzheimer och Parkinson men nu har man för första gången visat att stress kan vara inblandat avseende neuronen i locus coerulus vid MS, och att det finns en reduktion av nivåerna av noradrenalin i hjärnan.
Vid UIC College of Medicine har man i många år forskat i noradrenalinets betydelse vid inflammatoriska processer i hjärnan. Det man nu har studerat är fynden hos möss med en modell av sjukdomen MS, som man framkallat. Man fann där dessa minskade halter. Man skriver att liknande förändringar kunde man finna även i hjärnan hos MS patienter.
Skada på locus coerulus och brist på noradrenalin kan finnas vid neurologiska sjukdomar säger Paul Polak. Det finns ett antal godkända mediciner som höjer noradrenalinhalterna, säger Polak och vi tror att det skulle kunna vara till nytta för MS patienter. ( Exempel på medel som kan höja noradrenalinhalterna är en del medel mot depression, som bland annat verkar genom denna effekt).
Locus coerulus (LC) är, som man ser på bilden, belägen i de mest primitiva delarna av hjärnan, de delar av hjärnan som är äldst evolutionärt sett, den förlängda märgen. Där finns också funktioner som är centrala för oss, andningscentra, centra som hjälper till i reglering av cirkulation, och där finns det http://cns.sahlgrenska.gu.se/goude/nsd/structure_813 till vilket LC hör. LC har många viktiga förbindelser. Uppåt i hjärnan finns lillhjärna, hjärnbark, thalamus, amygdala och där gör dessa förbindelser att de olika delarna blir känsliga för nya signaler. Samtidigt finns förbindelser nedåt till ryggmärgens bakhorn där det kan dämpa smärtsignaler utifrån kroppen. På bloggen neurotonics.blogspot.com läser jag ett exempel. Man har väldigt ont någonstans, men plötsligt ser man sitt lilla barn vara i fara för att bli överkörd- all smärta är som bortblåst och man agerar fortare än kvickt. Där har förmodligen locus coerulus har en viktig roll. LC tyx påverka arousal på uppåt, ovanför förlängda märgen och nedåt i ryggmärg och i lillhjärna.
Inom psykologin talade man om arousal på den tiden jag läste det, med det menade man ungefär den nivå av aktivitet, uppmärksamhet, stress man är på. Ett experiment jag läste om var att om man skall göra en enkel uppgift gör man det snabbare med en hög arousal ( ex.vis hög stress) , då man har ett trängre perspektiv eller till och med tunnelseende. Är uppgiften mera komplicerad är det bättre med en lägre stressnivå, man har då tillgång till mera av vad man vet, känner, ser etc. Man skall alltså inte vara stressad under en provräkning.
Jag läser om studien på physorg.com: länk i marginalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar