Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, mars 21, 2010

Intressant om kognitiv träning


Läser om en studie på Medical News Today där en grupp med MS patienter fått träna sina kognitiva förmågor med datorprogram för att förbättra sin kognitiva förmåga. Jämfört med en grupp som inte tränat fick gruppen bättre resultat på en flera områden, förbättring av minnet i allmänhet 21%, det visuella arbetsminnet 20% och det arbetsminne som har med hörsel över 50%. Hastigheten att namnge saker 9%, hastigheten att komma ihåg föremål 10%, fokuserad uppmärksamhet 8 %, visuo-motorisk uppmärksamhet ( en förmåga jag tror kan vara viktigt vid bilkörning) 10%, visuell rumslig uppfattning 8%.

Det dator program man använt heter CogniFit Personal Coach brain training software. En svaghet i studien är att den verkar ha utförts av företaget som tillverkar och säljer dessa program. Här en länk till företagets program.

Min personliga uppfattning och också erfarenhet är att man kan träna den kognitiva förmågan.
Det har inte funnit något stor vilja hos personer verksamma inom rehabiliteringsområdet att man kan träna MS patienter till att bli bättre. Detta gäller all rehabilitering och även vad beträffar kognitiva förmågan skriver författarna till boken Multiple Sclerosis – understanding the cognitive challenges, . MS är en sjukdom som ständigt blir sämre har man resonerat. Jag minns när jag var på information om bland annat hjärnans plasticitet, förmåga att reparera sig , omforma. Där sa man att fysisk träning tycktes påverka hjärnans plastiska förmåga men det gällde inte MS. Jag undrar om inte det var en fördom. Man har bland annat funnit att barn med MS tycks återhämta sig bättre efter skov eftersom barn har större plastisk förmåga än vuxna. Hjärnan fortsätter utvecklas och mogna till kanske 25 år.

Jag vill naturligtvis inte med detta förneka att MS är en allvarlig sjukdom där symtomen kan progrediera men man skall inte blunda för att träning av olika funktionsområden kan leda till en avsevärd förbättring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar