Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, mars 16, 2010

Visste ni att självupplevd fatigue är det vanligaste symtomet vid MS?


Läser i boken Multiple Sclerosis – understanding the cognitive challenges av La Rocca och Kalb att självupplevd fatigue är det vanligaste symtomet vid MS. Cirka 90% av MS patienterna har detta eller i varje fall har haft.


Det finns både motorisk fatigue och kognitiv fatigue. Motorisk är uttröttbarhet när man gör något med musklerna eller rör sig, medan kognitiv fatigue har med tankeverksamhet och läsande att göra.
Man skriver att den motoriska fatiguen finns en del forskat om. Beträffande kognitiv fatigue tycks det vara sämre. Det verkar som om den kommer fram mest tydligt när man ihållande håller på med en kognitiv uppgift. Kanske läsa eller mentalt prestera något i ett sträck. Däremot tycks man inte kunna märka det lika bra om man gör kognitiva uppgifter under en lång tid med pauser och liknande. Just detta kan jag inte relatera till, men jag känner igen både motorisk och kognitiv fatigue mycket väl men lyckligtvis har det blivit mycket bättre.

Jag läser också det här om kognitiva problem man upplever:

Minnet

 • att minnas och att ta in ny information

 • komma ihåg intrigen i en bok

 • glömma vad som sagts i en konversation, på TV etc

 • glömma varför man kommit in i ett rum

 • lägga bort saker nycklar, glasögon ...(ack, ja)

 • glömma namn, telefonnummer …

 • glömma att göra något man planerat

Uppmärksamhet och koncentration

 • svårt att koppla bort saker som distraherar, i perceptionspsykologin skulle man kunna kalla detta sålla bort bruset från signalerna. Skrivit en del om vad som kan vara på gång i hjärnan då detta sker: Trött i Hjärnan

 • svårigheter med att göra flera saker samtidigt, simultankapacitet. Samtidigt är detta något som kanske man försöker att göra alltför mycket. Kvinnor brukar säga att de har bättre simultankapacitet; jag brukar säga att simultankapacitet är en stor kvinnofälla. Jag tycker mig ha sett en hel del gå i väggen tack vare sin simultankapacitet

 • att tappa engagemanget då man håller på med uppgifter som kräver intensiv koncentration och fokus

 • dåligt kom ihåg på grund av att man inte varit fokuserad då man skulle ta in det hela i minnet. Det har visat sig att just att det är viktigt att man verkligen lär in något som man sedan skall komma ihåg. I många fall är det just inlärningen som är svår och inte att hämta tillbaka information som väl lärts in, passerat arbetsminnet. När jag kommer ihåg (ha, ha!) försöker jag ta extra lång tid på mig när jag skall lära in var jag lagt något, exempelvis en nyckel. Det brukar krävas att jag efter cirka en halv-en minut tänker igen på var jag lagt den eller vad det nu var. Då brukar jag faktiskt komma ihåg.


Överhuvud taget är detta kanske en tråkig lista över saker som inte fungerar så bra, men man kan faktiskt vända på det och det finns mängder av saker i den som man kan träna på så att det faktiskt blir bättre Always look at the bright side of life. Efter min erfarenhet går det kognitiva att träna lika väl som de rent fysiska sakerna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar