Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, april 29, 2010

Diabetes typ I har ökat dramatiskt och kanske mest i Finland


Ovanstående bild ett försök att lära mig göra diagram på Open Office men lyckades inte så bra. Siffror dels hämtade från denna artikel Type I diabetes increasing at an alarming raise plus från ett föredrag på YouTube. Dels visar det på att tillskottsminskningen samvarierar ganska bra med ökningen av antalet nya fall av typ I diabetes men också att det kan vara för lätt att dra slutsatser utifrån detta. Det finns många fler saker som förändrats under samma period. Dock kan jag inte se annat än att det vore klokt att öka D-vitamintillskottet eftersom detta sannolikt är riskfritt oberoende om det är orsak till just detta. Jag undrar varför man drog ned det i Finland i två omgångar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar