Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, april 19, 2010

Statiner. Rituximab. Progression

Tibasten blommar
Ett vårtecken

81 patienter med 81 deltagare deltog i en studie. Man hade försökt göra en större studie men lyckades inte få deltagare. Studien var placeokontrollerad. 55 % av de som fick verksam preparat fick inte nya lesioner under en 12 månaders period medan 27,6 fick det i placebokroppen. Under 12 månadersperioden gjordes 5 magnetkameraundersökningar med 3 månaders mellanrum.

En av forskarna Daniel Pelletier säger att fyndet är intressant, eftersom frekvensen av nya lesioner är kopplat till hur sjukdomens progression utvecklas.

Fyndet är intressant för mig eftersom jag har statiner ( samma dos och preparat) sedan 2003. Dessförinnan hade jag det i perioder. När jag startat med medicineringen igen återfick jag bättre rörlighet i hö axel inom en månad och den hade då varit försämrad i mer än 1 ½ år. Tillfällighet? Troligen, om inte jag så här i efterhand tycker mig koppla perioder med statiner till tidigare förbättringar, och då var det statiner i lägre dos. Men allt detta är spekulationer och jag är inte säker på att jag minns rätt.

Apropå progression. Det har också rapporterats forskning om den monoklonala antikroppen Rituximab. Man följde upp tio patienter med sekundär progressiv MS som erhållit denna behandling. Av dessa var det fem stycken som fick behandling i två perioder. Av de andra fick två biverkningar och fick upphöra, två svarade inte på behandlingen och en hade det gått för kort tid efter första behandlingen.

Uppföljningen visade att de fem patienterna som fick den adra behandling visade förbättring avseende progressionen dvs de föll från 5,4 till 4,4 på EDSS skalan. Att gå sträckan 25 fot förbättrades också. Man såg inte några förändringar på MRI under en tolvmånadersperiod.

Här kan alltså en medicin mot progressiv MS vara på gång om detta visar sig hålla i större studier. Men det kan ju också vara en tillfällighet slump. P=0,0032 dvs 3 på tusen att det skulle vara en slump samtidigt var det ju bara fem fall. Finns att läsa på MSRC.

Rituximab är en konstgjord antikropp som används vid behandling av vissa cancrar och autoimmuna sjukdomar. Rituximab binds till CD20 en receptor som finns på ytan av mogna B celler ( B lymfocyter) vilket resulterar i reduktion av B celler. Avvikelser i B celler har sammankopplats med produktion av immunglobulin A i spinalvätskan hos MS patienter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar