Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, juni 30, 2010

Försök med metotrexat och progressiv MS.


Undersökningen är gjord vid Multiple Sclerosis Research Center of New York och ii samarbete International Multiple Sclerosis Management Practice. Det senare kan är ett Multiple Scleros center med 4000 patienter från ett flertal amerikanska delstater samt 33 andra länder. Båda dessa. En nyckelperson vid dessa centra är Saud A. Sadiq som också är den som lett denna forskning. Forskningscentrat MSRCNY målsättning är att finno orsaken och eventuell bot för MS. Centrat är uppbyggt för att titta på alla aspekter av MS från grundorskning till behandling. Vad man lagt en stor betoning på är stamcellstransplantationer och man har lagt in en ansökan om att få göra en studie fas I avseende stamcellstransplantation.

Men nu gällde det alltså behandling med metotrexat vid progressivt MS. Att ge metotrexat vid MS är inte nytt och medlet upptäcktes redan 1948 och andvändes bland annat vid rheumatisk sjukdom. Vad som är nytt är hur man ger behandlingen. Man ger det genom intrathecala injektioner vilket i princip innebär att man går förbi blodhjärnbarriären BBB och sprutar medlet så att de får åtkomst till hjärnan. BBB är en del av försvaret mot främmande faktorer och skall förhindra inträde i hjärnan av “saker” som inte skall vara där. Det gör att det man skall spruta inte bör innehålla saker som skadar hjärnan. Man skall alltså ha ett så rent medel som möjligt och man tar bort konserveringmedel och liknande som kan finnas i andra injektionsmedel. Vad man gjorde här kan var att man underlättade för medlet att nå de mål de skulle nå i hjärnan.

Undersökningen är retrospektiv ( i efterhand) uppföljning av patienter som fått sådan behandling därför att de inte svarade på annan behandling , eller inte tålde den samtidigt som de försämrades och de var i progressiv fas av sjukdomen. Man följde upp patienterna ett år efter den sista eller den åttonde behandlingen.
Uppföljning med bland annat EDSS skalan.

87 patienter med sekundär progressiv MS förblev EDSS stabilt ( dvs ingen progress) eller förbättrades. I genomsnitt för dessa blev det en förbättring av EDSS statistiskt.
34 patienter med primär progressiv MS blev stabila. Här fann man ingen statistisk förbättring.

Man fann att det kunde vara så att intrathecalt metotrexat skulle kunna vara bra vid progressiv MS och man fann inga allvarliga biverkningar.

Metotrexat är ett immundämpande medel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar