Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, juni 14, 2010

Internetmedicin eller sociala nätverk

De sociala nätverken förändrar hur det är att vara patient och hur det är att vara läkare. Tidigare skämtade man om att lärare var den typ av patienter som läkare inte ville ha, de var vetgiriga, pålästa, ställde frågor och visste bäst själva. Sjuksköterskor eller kollegor var ännu värre Idag har alla patienter möjligheten att vara pålästa och informerade. Även om man inte fått slutbetyg från grundskolan klarar man av att gå ut på nätet och söka kontakter och få en mängd information om olika åkommor, och de som har lyckats bättre i skolan finns ännu större möjligheter.

Det är inte ovanligt att man läser idag att patienterna kan ofta mer om sin sjukdom än allmänläkaren, och det är till viss del sant men vad som kanske saknas är erfarenheten att kunna bedöma vad man läst i förhållande till tillståndet. Likväl det är – ett problem är inte rätt ord- men det är närmast det ord som jag hittar för förhållandet. Internet och liknande media erbjuder en mängd information som är omöjlig för någon att helt och hållet ta till sig som det fungerar idag. Om man jämför en patient med en sjukdom med en allmänläkare kan patienten ha i stort sett hur mycket tid som helst att följa med om en sjukdom även om det kommer en studie per dag. Allmänläkaren däremot måste i stort sett vara uppdaterad om alla möjliga diagnoser och för att sätta sig in i ett patientgrupps diagnoser finns kanske bara någon timme per halvår. Dessutom finns det som i alla andra yrken en mängd förändringar och annan information som måste följas. Eftersom mängden information ökar men metoderna att hantera den inte förbättras i samma utsträckning har man här ett problem.

Men att patienterna kan och vet mer är naturligtvis inte ett problem. Kanske är det just här som en del av lösningarna finns. Patienten har en massa information men har svårighet att bedöma vad som är relevant, hur det kan tillämpas och där kan läkaren spela en viktig roll. Kommer en patient och berättar om saker han/hon läst är det med god sökteknik lätt att finna ut vad det handlar om. Jag skall skriva mer om det här men inte nu. Jag tänkte jag skulle ta CCSVI som ett exempel. Det är ett ämne där det finns en kollision mellan specialister och patienter. Det är också ett område där de sociala media har fört fram i ljuset en metod som annars sannolikt skulle ha drunknat i nyhetsfloden av nya studier, mediciner u name it. Nu kan det i stället vara så att det kommer att förändra MS världen- eller också gör den det inte.

Det här med sociala medier är svårt. Jag har i marginalen länkat till ett antal mötesplatser på nätet. På NHR har man infört fora avseende flera olika tillstånd vilket är positivt. Nu har man förändrat utseendet på dessa mötesplatser så att det blivit svårt att överblicka. På samma sätt tycker jag att överblickbarheten av min blogg är dålig. Om man skall snabbt hitta information är överblickbarheten viktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar