Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, juni 16, 2010

Hjärnans plasticitet


Obs: Jill visar upp en människohjärna. Känsliga individer varnasJag läser i Jill Bolte Taylors bok MIN STROKE och det är faktiskt en fascinerande bok. Hon beskriver i första kapitlen sin bakgrund och också hjärnans uppdelning, de två halvorna som fungerar olika. Vänster hjärnhalva som genom att banorna korsar varandra styr motoriken i hö sida av kroppen och höger hjärnhalva vänster kroppshalvas motorik. Men det här inte de enda skillnaderna. Hon märker detta mycket tydligt en morgon före jul 1996 då ett blodkärl går sönder på vänster sida, varefter följer att hon successivt förlorar den ena funktionen efter den andra.


Jag känner igen en del av symtomen från ett skov där jag blev svag i höger sida och också fick en talsvårigheter med mera. Jill Bolte Taylors skador var mycket mer avancerade än de jag hade ( i mycket liten utsträckning fortfarande har kvar), men det är spännande att läsa hennes beskrivning av hur det hela tedde sig och samtidigt se skeende i hjärnans olika centra.
Jill Bolte Taylor går sedan in för att beskriva hur läkningsförloppet var, och det blev en ganska snabb förbättring avseende gång och liknande men de kognitiva skadorna tog längre tid- så mycket som drygt åtta år. Att det inte skulle kunna bli bättre då det gått en viss tid avfärdar hon. ( Enligt J B-T säger läkare i hennes omgivning att efter 5 månader blir man inte bättre. Jag har dock lärt mig en helt annan tidsrymd. Vissa funktioner kan ta mycket längre tid och 5 år har jag brukat säga.) Här får man lära sig att det kan vara längre tid än så. Och det stämmer med mina egna personliga erfarenheter; jag tycker till exempel att jag fortfarande förbättras även om det inte går snabbt. Att man inte skall kunna bli bättre efter en viss tid är troligen en myt både avseende stroke och MS.

Hjärnan har stor plasticitet, förmåga att läka.

Skall bli spännande att läsa fortsättningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar