Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, juli 13, 2012

Autolog stamscellstransplantation

Pirogov National Medical Surgical Center, the Department of Haematology and Cellular Therapy and the Department of Neurology

95 personer med olika typer av MS genomgick behandling med autolog stamcellstransplantation. Endast en person svarade inte på behandlingen. Patienterna hade således olika typer av MS.

Den forskargrupp som rapporterar studien använder autolog stamcellstransplantation + högdoskemoterapi enligt tre strategier:
 1. tidig ASCT(autologstemcelltherapy) + HDIT(High-dose immunosuppressive therapy) hos patienter med handikappgradering EDSS 1.5-3.0 hos patienter som inte svarar på terapi och har dålig prognos för framtiden
 2. konventionell ASCT (EDSS 3.5-6.5) görs på patienter med sjukdom som i ett andra skede inte svarar på behandling.
 3. Salvage ASCT (EDSS 7,0-8.0) är ett alternativ i fall med hög aktivitet och snabb neurologisk försämring i sena skeden av sjukdomen.
  .


  Om detta kan man läsa i en artikel Three strategies of autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis av Novik med flera. Artikeln är en annan rapport om autolog stamcellstransplantation.
  Nedanstående är uppföljning

  Nedanstående är uppföljning
  Tidig ASCT
  Konventionell ASCT
  Salvage ASCT
  43 patienter
  82 patienter
  7 patienter
  Resultat
  Av 24 patienter som genomgick tidig ASCT förbättrades 14 patienter, 9 stabiliserades och en försämrades efter initial förbättring
  48 patienter som genomgick konventionell ASCT förbättades 24 (50 %) 20 patienter stabiliserades och fyra (4) progredierade 3 efter stabilisering och 1 efter förbättring.
  2 patienter förbättrades och 5 blev stabila under uppföljnings

  Biverkningar:
  Inga dödsfall


  1. thrombocytopenia låga blodplättar 100%
  2. låga vita 100%
  3. fatigue 100%
  4. anemia 80%
  5. alopecia håravfall 80%
  6. feber på grund av låga vita 51,6%
  7. leverpåverkan 48 %
  8. övergående neurologiska störningar 22 %
  9. tarmpåverkan 18.5%
  10. Sepsis – bakterier i blod med allmäninfektion hos en patient.

Resultat av den nya studien:
Efter 46 månader (nästan 4 år)
80 procent visade förbättring el stabilisering


Fem år
Gruppen med tidig ASCT
92 procent var utan progression


Grupperna med konventionell eller salvage ASCT
73 procent var utan progression

Man fann inga aktiva, nya eller förstorade lesioner på magnetkamera hos de som inte försämrats (progredierat). Alla patienter som inte progredierat hade ingen medicin under uppföljningstiden. Man följde också patienternas livskvalitet och den förbättrades i majoriteten?

Fundering: kanske kommer autolog stamcellstransplantation att bli en mer allmän behandling av patienter med MS. Här behandlas vad jag förstår flera olika typer av MS inklusive progredierande. Jan Fagius beskrev autologa stamcellstransplantationer närmast som ett botemedel vid det möte NHR hade om MS för något år sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar